Kantoorpersoneel Olam (ofi) verhuist uit Koog

Zaanstad heeft een vergunning verleend om het kantoor van Olam (tegenwoordig ofi) aan de Stationsstraat in Koog aan de Zaan een andere bestemming te geven.

Dat is een gevolg van de verhuizing van het kantoorpersoneel naar Amsterdam. Welke bestemming dat is, is nog niet bekend.

Aanvrager van de vergunning is volgens de officiële bekendmaking nog steeds OLAM Cocoa B.V. en niet ofi.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking (19 juni) een bezwaarschrift indienen bij B&W van Zaanstad.

‘Recorduitstoter’

Buurtbewoner Robert van Tellingen is onaangenaam verrast dat Olam de buurt niet zelf informeert maar dat hij het via de media moet vernemen:

“Wij worden als buurt voortdurend verrast door Olam, de gemeente en de omgevingsdienst als het gaat om deze recorduitstoter. Ook nu weer.

Alles dat Olam kleiner maakt is goed nieuws voor Koog-Zaandijk, maar dit gaat alleen om het kantoorpersoneel. Voor hetzelfde geld mogen ze hun laboratoria of fabrieken op de plek van het kantoor uitbreiden.

Deze chemische fabriek hoort niet in een woonwijk. Ze lappen regels aan hun laars en zoeken actief naar de mazen in de wet. En de handhavers staan het toe. Het is wat dat betreft de Zaanse Tata steel.”

De fabriek “moet wat ons betreft op termijn weg” aldus Van Tellingen: “Tot die tijd moet er onafhankelijk gemeten worden. Ammoniak is gevaarlijk spul. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de buurt.”

Door Piet Bakker. Foto: Robert van Tellingen. Bronnen: vergunningsverlening en communicatie met Robert van Tellingen.

Deel dit artikel:

27 reacties

 • Edward Heijn

  Tja .. maar als het kantoorpersoneel uit de Zaanstreek weg gaat, betekend het nog niet dat de fabriek ook uit de Zaanstreek weg is, maar een troosteloos begin, want uitbreiding moeten ze niet goedvinden , maar de fabriek zit er al zolang…

 • Barry Duijs

  wat zou er eerder zijn geweest meneer Van Tellingen. de kip of het ei. Meneer van Tellingen, heeft u uw woning gekocht met volle verstand en toen goed om u heen gekeken. Want ,wat stond er eerst de fabriek of uw huis. Das het zelfde ,dan een huis kopen in Zwanenburg en daarna over vliegtuigen gaan zeuren die moeten landen op Schiphol. wens u verder een heerlijke dag verder.

  • Rens Kleijn

   Dit is wel een heel eenvoudige voorstelling van zaken. We leven in een gebied met veel industrie en daarmee ook werkgelegenheid. De normen t.a.v. uitstoot gevaarlijke stoffen zijn in het belang van de volksgezondheid strenger geworden. Bedrijven zullen zich moeten conformeren aan deze nieuwe normen. Dat kost geld maar gezondheid van omwonenden dient gerespecteerd te worden.
   Daarin past het niet om op slinkse of illegale wijze deze normen te omzeilen.

  • Robert Van Tellingen

   Dank voor uw cynische reactie, heer Duijs. Ik snap de vergelijking. Toen ik er in 2008 kwam wonen wist ik dat het er naar cacao rook, toen was niet bekend dat die gezellige cacaolucht voor een groot deel van die lucht bestond uit ammoniak. Daar zijn we als oud-Zaandijk en oud-koog pas in 2017 achter gekomen nadat De Groene Amsterdammer een lijst met grote stikstofuitstoters publiceerde. Olam stond in de Nederlandse top 5 en als enige in een woonwijk. Ook bleek dat ze dat zonder vergunning deden, waardoor ze zelf hebben bedacht dat ze 570.000 kilo per jaar de lucht in mogen blazen.. dat stond de omgevingsdienst toe. De vergelijking met Schiphol is een begrijpelijke, maar gaat hier dus niet op.

   Ik wens u ook een prettige dag.

  • Anke Duits

   Wiens brood men eet wiens woord men spreekt?

 • Cees Kuypers

  Het zou goed zijn als de door de Orkaan geciteerde informant zich beter op de hoogte stelt gezien zijn beschuldiging over overheden die niet handhaven..Een zeer recent bericht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalbericht :

  quote

  Olam Cocoa (OFI)
  Olam Cocoa B.V. is een van de grootste cacaoproducenten ter wereld. In hun vestiging aan de Stationsstraat 76 in Koog aan de Zaan wordt cacao verwerkt tot cacaopoeder, -boter en -massa.

  Rol van de OD NZKG bij Olam Cocoa
  De OD NZKG is, namens gemeente Zaanstad, verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan Olam. Hierbij gaat het om de milieuvergunning. Wij maken deze vergunning en houden toezicht op het naleven van de voorschriften uit deze vergunning. Het gaat bijvoorbeeld over geur- en luchtemissies (emissie is wat uit een schoorsteen komt). Als het nodig is handhaven we. We zetten ons in voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. 

  Rol van de OD NHN
  Ook de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft een rol bij Olam. Zij gaan over de Wet natuurbescherming en controleren of Olam de regels uit die wet naleeft. Hierbij gaat het om stikstofdepositie. Dat is de hoeveelheid stikstof die op de grond neerkomt als gevolg van de emissies ammoniak en stikstofdioxiden van bijvoorbeeld bedrijven als Olam. De hoeveelheid depositie wordt ook bepaald door emissies van huishoudens, open haarden en pelletketels, verkeer en landbouw.

  Omgevingsvergunning Milieu
  Op 31 maart 2021 heeft de OD NZKG de nieuwe milieuvergunning van Olam gepubliceerd. Olam moet een aantal stappen zetten om onder andere de emissie van ammoniak verder te verlagen. Vanwege de gestelde normen in deze nieuwe vergunning, heeft Olam de ammoniakemissies in 2022 inmiddels fors omlaag gebracht met de realisatie van twee nieuwe installaties bij het tweede en derde productiegebouw (van maximaal 58,9 kg/uur naar 9,5 kg/uur totaal).

  In 2023 zal de Omgevingsdienst bepalen of de in de vergunning opgenomen emissienormen van onder meer ammoniak verder door ons kunnen worden aangescherpt. Dit bepalen we op basis van verrichte metingen door de Omgevingsdienst en Olam zelf.

  Uiterlijk oktober 2024 moet Olam de laatste ongereinigde afgas laten voldoen aan de wettelijke normen, waardoor de emissies van bijvoorbeeld ammoniak, vluchtige organische stoffen en andere stoffen lager worden. Olam krijgt deze tijd om onderzoek te doen naar een toe te passen reinigingstechniek en om die maatregel vervolgens te nemen.

  Er rust op Olam een Last onder dwangsom -LOD- d.d. 5 juli 2022 in verband met eerder door Olam 26 oktober 2021 en 17 maart 2022 gemeten overschrijding van de emissienorm ammoniak van maximaal 30 mg/ Nm3 bij de naverbrander van het 2e en 3e productiegebouw.

  Metingen
  In de vergunning zijn diverse meetverplichtingen opgenomen voor de emissiepunten – en bronnen binnen Olam om zo een compleet inzicht in de daadwerkelijke emissiesituatie en het functioneren van de installaties te krijgen. Zowel de Omgevingsdienst als Olam hebben in 2022 metingen uitgevoerd. Uit eigen metingen van de OD NZKG blijkt dat Olam ruimschoots voldoet aan de huidige wettelijke emissienormen voor ammoniak zoals vastgelegd in de nieuwe vergunning.

  Beroep
  Drie partijen hebben bezwaar tegen (delen van) de nieuwe vergunning en hebben beroep ingediend. Op 31 januari 2023 behandelt de rechtbank Haarlem dit beroep.

  Uitspraak – ‘Milieuvergunning Olam blijft in stand, milieuwinst geborgd‘
  De rechtbank Noord-Holland heeft op 25 mei 2023 uitspraak gedaan over de milieuvergunning die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op 24 maart 2021 aan Ofi (voorheen Olam) – namens bevoegd gezag gemeente Zaanstad-, heeft verleend. De rechtbank heeft de vergunning op enkele punten aangevuld en verhelderd. De milieuwinst die de OD NZKG met deze vergunning beoogde, blijft hiermee in stand. Lees hier meer.

  Last onder dwangsom
  Op 5 juli 2022 legden wij Olam een last onder dwangsom (LOD) op. Reden hiervan is een overschrijding van de emissienorm voor ammoniak die naar voren kwam uit metingen op 26 oktober 2021 en 17 maart 2022 bij het 2e en 3e productiegebouw.  Vanwege deze LOD heeft  Olam de productie aangepast. Op 5 juli 2022 en 5 oktober 2022 hebben we opnieuw metingen uitgevoerd, waaruit blijkt dat Olam voldoet aan de wettelijke norm voor ammoniak.

  Reactie OD NZKG op Olam-artikel Noordhollands Dagblad
  Op 13 december 2022 verscheen een artikel over Olam en de rol van de omgevingsdienst in het Noordhollands Dagblad. Het verbaast de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dat het Noordhollands Dagblad een artikel publiceert zonder de feiten grondig te controleren. Hiermee is onjuiste informatie gedeeld en is helaas onrust ontstaan. Lees hier onze reactie.

  Unquote

  • Robert Van Tellingen

   Geachte heer Kuypers,
   Dank voor uw uitgebreide reactie. Goed te weten dat ik geen informant ben, maar een buurtbewoner.

   Olam heeft vanaf 1992 zonder vergunning geopereerd en heeft zelf bepaald dat ze daarom 570 Ton ammoniak per jaar mogen uitstoten. Dat is nogal wat. De omgevingsdienst en haar voorgangers stonden dat bijna 30 jaar toe tot de buurt daar achter kwam. Pas na een handhavingsverzoek van MOB kwam de omgevingsdienst in actie. Niet uit eigen beweging. Heeft de dienst al die jaren geslapen? Of bewust toegestaan dat Olam zoveel uitstoot in een woonwijk en naast twee natuurgebieden? Ik denk dat er geen andere smaken zijn.

   Ook staat de omgevingsdienst toe dat Olam de normen nog eens drie jaar lang, tot en met 2024 mag overschrijden. Is dat handhaven? Dat leg je moeilijk uit aan oud-koog en oud-Zaandijk.

   Ik wil u in herinnering brengen dat deze fabriek in een woonwijk staat en vlakbij twee natuurgebieden. Dat vereist extra inspanning van de OD om de inwoners te beschermen. En een heldere uitleg bij alles wat wordt besloten. Buurtbewoners hebben geen consultants en juristen in dienst. De natuur al helemaal niet. Onafhankelijk meten zou hepen. Pro-actief informeren ook, in plaats van reactief, zoals nu weer het geval is.

   De omgevingsdiensten zouden zich de zorgen van de omwonenden meer aan moeten trekken en niet meebewegen met de consultants van Olam, zoals tot voor kort de norm was. Ook dat zou helpen in het vertrouwen.

   Vriendelijke groet,
   Robert van Tellingen

 • Tessa Berghouwer

  De stukken zijn te raadplegen via de website van de Omgevingsdienst. Hierin staat onder meer te lezen:

  Toelichting wijziging gebruik bestaand pand

  Door verhuizing van het overgrote deel van het kantoorpersoneel uit het betreffende pand wordt
  voor de vrijgekomen kantoorruimten een gewijzigd gebruik gerealiseerd.

  Het betreft alleen reeds bestaande gebruiksfuncties en activiteiten binnen de verleende
  omgevingsvergunning 11847717, d.d.: 24 maart 2021.

  Er worden geen opslagen van gevaarlijke stoffen in gerealiseerd, er worden ook geen
  cacaoproducten in opgeslagen.

  Nieuwe gebruiksfuncties betreffen:
  – Overige gebruiksfunctie: opslag/ archief
  – Bijeenkomstfunctie
  – Lichte industrie

  Bestaande voorschriften voor bovenstaande activiteiten blijven ongewijzigd in omgevingsvergunning
  11847717, d.d.: 24 maart 2021.

  • Robert Van Tellingen

   Dank voor t opzoeken. Maar wat is dan lichte industrie?

   Kennelijk zijn die plannen er al een tijdje, het helpt dat de inwoners van oud-Zaandijk en oud-Koog daarin worden meegenomen.

 • Diederik Eijer

  Wel jammer. Op de Koog is het hoofdkantoor geweest van een van de grootste cacaoverwerkers van de wereld. Ik heb jaren gewerkt bij toen nog Cacao de Zaan en ADM cocoa. Ze produceerden toen topkwaliteit cacaoboter en -poeder. Vele probeerden het na te maken maar dat lukte niet. Zaankanters mogen trots zijn op hun industriele erfgoed.

  Maar ik zie helaas alleen maar klagers. Vaak geen Zaankanters die in een industriegebied gaan wonen en er opportunistisch van uitgaan dat ze daarna de reeds lang gevestigde industrie wel weg kunnen krijgen. Als je je een beetje verdiept in de cacaoindustrie dan had je al meer dan 150 jaar kunnen weten dat er bij de produktie alkalische stoffen gebruikt worden. Het zg Dutch process is uitgevonden door een Nederlander, Coenraad van Houten. Ja van de bekende van Houten fabriek. Die fabriek is in 1962 zelfs overgenomen door Cacao de Zaan/ADM cocoa/OLAM/OFI.

  Met het alkaliseren wordt de smaak van cacao beter en de kleur van het cacaopoeder donkerder.

  • l. Boonstra

   Koesteren is wel een beetje vals sentiment. In een andere tijd dat directie en andere leiding samen met een groot deel van het personeel rond hun werk woonde ging dat wat eenvoudiger. En ook kocht men genegenheid door hand en span diensten in sociale activiteiten te steken, de voetbalclub,een bieb ,muziekcorps of zwembad. Maar in de afgelopen 60 jaar verlieten de eigenaren/directies de Zaanstreek wat samenging met afbraak van de subsidies, het personeel kwam meer van buiten door vertrek naar buten of door mensen aan te nemen die veel verder van de fabriek afwoonden. Daardoor meer “vreemd” volk als buren die niet meer betrokken zijn bij het bedrijf en een bedrijf wat dit niet onderkent.
   Als de directie en ander kader weer binnen de 500m van hun werk gaan wonen kan het weer wat veranderen maar echt niet zoals in 1960

  • Robert Van Tellingen

   Sorry, maar dit is te gemakkelijk gesteld. U noemt mij geen Zaankanter, waar haalt u dat vandaan? Mijn grootouders waren de laatste molenaars van De gekroonde Poelenburg. Zie voor de rest mijn reactie bij de heer Duijs, die ik voor t gemak even hieronder plak.

   Dank voor uw cynische reactie, heer Duijs. Ik snap de vergelijking. Toen ik er in 2008 kwam wonen wist ik dat het er naar cacao rook, toen was niet bekend dat die gezellige cacaolucht voor een groot deel bestond uit ammoniak. Daar zijn we als oud-Zaandijk en oud-koog pas in 2017 achter gekomen nadat De Groene Amsterdammer een lijst met grote stikstofuitstoters publiceerde. Olam stond in de Nederlandse top 5 en als enige in een woonwijk. Ook bleek dat ze dat zonder vergunning deden, waardoor ze zelf hebben bedacht dat ze 570.000 kilo per jaar de lucht in mogen blazen.. dat stond de omgevingsdienst toe. De vergelijking met Schiphol is een begrijpelijke, maar gaat hier dus niet op.

   Ik wens u ook een prettige dag.

  • Dennis Lichtenveldt

   Ja Diederik zo is het, heb er ook jaren gewerkt, was ook nog eens een hele goede en sociale werkgever.

 • Frank Peter

  NIMBY alarm… Die industrie hoort bij de Zaanstreek. Uiteraard werden bedrijven in het verleden véél minder streng gecontroleerd en werd al het afvalwater ruw geloost en afgas ongefilterd de lucht in gegooid.Daarom is de lucht en het water nu héél veel schoner dan pak m beet 40 jaar geleden doordat de hedendaagse controle op de lozingen van industrieën echt zeer streng zijn, en terecht. Vergunningen worden verleend op de lozingswaardes volgens het principe “zo goed als nu technisch en realistisch haalbaar”. Dus nooit “0”. En dat we in NL ieder parkje en stuk weiland “natuur” noemen (enige natuur in NL zijn de wadden en de duinen, de rest is cultuur) helpt ook niet mee.. Overigens vinden plantjes de stikstofdeposities heerlijk hoor, misschien niet het groengele gestreepte lepelblaadje maar de rest van het CO2 absorberende groen wel… We moeten stoppen met het demoniseren van bedrijven.

  • Robert Van Tellingen

   Olam wordt tot op de dag van vandaag (of tot voor kort) gecontroleerd op basis van een vergunning uit 1992 waarin geen emissie normen staan. Dus de zinsnede “zo goed als nu technisch en realistisch haalbaar” gaat niet op.

   De kalverpolder en het guisveld zijn natura2000 gebieden. Geen parkje of stuk weiland. Misschien moet u maar eens aan de stichting kalverpolder uitleggen wat u bedoelt.

   NIMBY is een diskwalificatie van wat er door oud koog en oud Zaandijk wordt ervaren.

  • Rens Kleijn.

   Een bedrijf wijzen op haar verantwoordelijkheid heeft niets te maken met demoniseren. Natuurlijk is de situatie beter dan in het verleden, maar laten we wel duidelijk zijn in het verleden was sprake van ronduit crimineel gedrag met illegale lozingen op het oppervlaktewater, en het zonder pardon de lucht inblazen van schadelijke uitstoot. Om te spreken van NIMBY wanneer iemand zich zorgen maakt, is een diskwalificatie van de zorgen die omwonenden voelen.

 • hans van rheenen

  Er zijn in de Zaanstreek ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen aan de caaoproductie gerelateerd en de vraag is of dat tegen de nrgatieve invloed en milieugevolgen gaat opwegen.

  Is cacao een luxe product en kunnen we zonder?

 • Frieda Kok

  blij dat Robert van Tellingen er bovenop zit en goede research doet.
  Tussen vroeger en nu zitten grote verschillen, qua productie en uitstoot.

  Het kantoorpersoneel wordt op veile afstand gehuisvest, maar met de omliggende woonwijk is men niet zo secuur.
  Soort TATA

 • Otto Lip

  Robert van Tellingen is geen resarcher maar journalist,het kantoorpersoneel gaat vanwege het energielabel naar een andere plek en ofi oftewel Olam food ingredients kun je niet met een Tata of een chemische fabriek vergelijken de heer van Tellingen is gewoon uit op stennis en kent geen juistheden

  • Robert Van Tellingen

   Sorry, heer Lip
   De heer van tellingen is hier gewoon opgevoerd als buurtbewoner, hij woont nl tegenover de fabriek. Jammer van deze reactie, die behoorlijk kort door de bocht is.

   Ik maak de vergelijking met Tata als het gaat om handhaven, zoals u ongetwijfeld heeft gelezen. Ik ben niet uit op stennis, maar ben zowel bezorgd als onaangenaam verrast, zoals u waarschijnlijk ook heeft gelezen.

   Kennelijk beschikt u over meer informatie. Het zou u sieren die te delen met de schrijver van het artikel.

 • Bert van de Belt

  Heel goed interview Robert! En wat een prima commentaar op al die cynische en ongefundenmateerde reacties.

 • Friso de Leeuw

  denk niet zwart/wit. ik heb altijd met plezier gewerkt bij cacao de zaan, grace, adm, olam, of. door ziekte helaas niet meer mogelijk. wel apart dat het kantoor personeel “wegvlucht” van het gevaar. ( uitstoot?) wanneer volgt het klootjesvolk? de fabriek was toch volautomatisch? so aan Barry, zet hem op reus!

 • Cor Best

  Groot gelijk, alle industrie weg uit Nederland. Maar waar halen we “ ons” geld dan vandaan? O, zet de geldpers maar aan. Wat ik kort door de bocht vind is de opmerking dat er maar 1000 mensen in deze tak van industrie hun brood verdienen. Er wordt dus voorbij gegaan aan toeleveranciers. Veel transport per boot en vrachtauto. Scheepswerven, garages enz. Machinepark dat in stand gehouden moet worden enz. Als je je zo druk maakt om je woonomgeving en daarbij bedenkt dat de mogelijkheid bestaat dat jouw huis er korter staat dan deze fabriek, ga lekker verhuizen dan.

 • Th. de Gooijer

  Het verplaatsen van het kantoorpersoneel heeft niets te maken met de ammonia die de Zaan uitstoot of in het produkt verwerkt. Inmiddels voldoet de Zaan aan veel strengere eisen op dat gebied. Er is maar liefst 86 procent minder uitstoot in een paar jaar gerealiseerd. Het personeel gaat naar Amsterdam waar ook personeel van andere afdelingen van ofi samenkomen. (o.a. uit Wormer en Rotterdam) Het kantoor in de Koog was daar te klein voor. Niet het gehele kantoorpersoneel verdwijnt overigens. Er blijft uiteraard kantoorpersoneel zitten die nauw betrokken zijn bij de fabriek. Zoals produktieplanning, gedeelte IT , produktieleiding en een LAB-gedeelte. Zij blijven dus gewoon op d Koog .Niet iedereen is overigens blij met die overgang. Zaankanters en mensen die nog noordelijker wonen krijgen een langere reistijd voor de kiezen. Dus…wees gerust…..het heeft niets te maken met de Zaan als fabriek.

 • Frans Kwast

  In het algemeen: ofi, tatasteel, moerdijk, chemours, het sloegebied, schiphol, maasvlakte, eemshaven, land- en veeteelt: straks 19 miljoen mensen op 42000km²…dat gaat over de ruimtelijke ordening en keuzes maken. En dat gaat ongelofelijke kosten en investeringen met zich meebrengen. En ook onrust! In de kern speelt hier de vraag ook: willen wij de kosten opbrengen? De investeringen zijn voor de multinationals, bedrijfsleven en overheden, maar mijn punt is deze: zijn wij bereid om m.i. welvaart en welzijn in te leveren om de beschikbare ruimte opnieuw te ordenen? En dan: wat als ofi ervoor kiest om te verkassen binnen de EU? Wat als tatasteel in India beslist om de boel in de IJmond dicht te gooien? De negatieve effecten zijn gigantisch. Dan zijn er nog wel de opties om de techniek op alle vlakken in te zetten om emissies en vervuiling tegen te gaan maar ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit..
  Ik wil maar gezegd hebben dat het niet alleen om een cacaofabriek gaat in de Zaanstreek, maar dat deze discussie(s) en de dynamiek die hierover gaat ontstaan veel en veel meer impact gaan hebben dan wij nu overzien. Gezien ook de ontwikkelingen bij tatasteel afgelopen zaterdag.

 • Anneke van den Adel

  Vergeet niet, dat u ,in de het oudste , industrie gebied ter wereld woont !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *