Gedeputeerde Staten hoeft niet te handhaven op het uitstoten van ammoniak door twee fabrieken van Cargill in Zaandam: Aurora aan het Kalf 17 en De Jonker aan de Oostzijde 321. Volgens de rechtbank in Haarlem heeft Cargill sinds de oprichting voor beide locaties in Zaandam vergunningen op basis waarvan ze ammoniak mochten uitstoten.

Mobilisation for Environment (MOB) wilde dat de rechtbank Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zou opdragen op te treden tegen het uitstoten van ammoniak door Cargill. De twee fabrieken van Cargill zouden namelijk geen geldige natuurvergunning hebben terwijl ze wel ammoniak uitstoten.

Cargill stelde dat het inherent aan de activiteiten van beide locaties in Zaandam is dat er ammoniak vrijkomt. Ze hebben dan ook al sinds de oprichting vergunningen voor het uitstoten van ammoniak.

De rechtbank is met Gedeputeerde Staten eens dat geen sprake is van overtreding van de milieuwetgeving door Cargill omdat de twee fabrieken van Cargill in het verleden vergunningen kregen waaruit blijkt dat ze ammoniak mochten uitstoten: “Uit berekeningen volgt dat op dit moment niet meer ammoniak wordt uitgestoten dan eerder was toegestaan. Daarom is er geen sprake van een overtreding en kon Gedeputeerde Staten de handhavingsverzoeken afwijzen.”

Uit gegevens van Emissieregistratie (Rijksoverheid) blijkt dat bij Aurora in 2019 en 2020 bijna 60 ton ammoniak werd uitgestoten. In 2021 en 2022 was dat 50 en bijna 40 ton. In 2020 stond het bedrijf in de top 10 van de grootste ammoniak-uitstoters in Nederland. Opmerkelijk is dat Emissieregistratie geen gegevens van na 2000 over De Jonker bevat. In dat jaar wordt er geen ammoniak-uitstoot gemeld. Maar blijkens het vonnis en de verdediging van Cargill komt in beide bedrijven ammoniak vrij bij de productie van cacao.

Door Piet Bakker. Bronnen: Emissieregistratie, uitspraak rechtbank Haarlem, eerder nieuws op De Orkaan. Foto en grafiek: De Orkaan.