Cargill wil slopen aan Zandweg (Wormer), GL stelt vragen

Cacao-verwerker Cargill wil de woningen aan de Zandweg 232 t/m 240 in Wormer slopen en wil dat de gemeente die panden leeg oplevert. Wormerland heeft de woningen al in 2019 verkocht. Cargill wil die woningen weg hebben omdat het de bedrijfsuitbreiding in de weg staat.

Elly Fens van GroenLinks heeft vragen over de zaak aan B&W gesteld. Volgens haar heeft de gemeente de raad onvolledig voorgelicht en in strijd met eerdere afspraken gehandeld.

Het verhaal begint in 2007 na de uitbreiding van Cargill. Omwonenden ervaren overlast (geluid, trillingen) en zien schade aan hun woningen ontstaan. De woningen worden daardoor bijna onverkoopbaar. Vanaf 2012 lopen er juridische procedures over de zaak tegen de gemeente Wormerland.

Nieuw bestemmingsplan

In november 2017 tekenen burgemeester Peter Tange en Cargill-bestuurder M. W. de Haas een koopcontract waarbij wordt afgesproken dat Wormerland de vijf woningen koopt voor € 1,1 miljoen van de bewoners en doorverkoopt aan Cargill voor € 889.000. Maar pas nadat het bestemmingsplan is gewijzigd van Wonen naar Bedrijf. Binnen 6 maanden na wijziging van de bestemming moet Wormerland de woningen aan Cargill leveren. Cargill gaat dan binnen 6 maanden slopen.

In 2018 besluit Wormerland (met toestemming van de raad) de woningen ‘vervroegd’ aan te kopen. En in 2019 verkoopt Wormerland de woningen al aan Cargill. Maar dan is het bestemmingsplan nog niet gewijzigd. Dat gebeurt pas op 8 maart 2022. Wormerland koopt en verkoopt zonder dat aan de voorwaarden van het contract is voldaan.

De gemeente had uiterlijk op 8 september 2022 (6 maanden na goedkeuring van het bestemmingsplan) moeten leveren aan Cargill, maar dat is nog niet gebeurd. Dat komt volgens Wormerland door een beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State, het bestemmingsplan is daardoor nog niet onherroepelijk. Dat beroep wordt pas in mei 2023 behandeld. Daar wil Cargill niet op wachten.

Doorverkoop

GL-raadslid Elly Fens vindt dat een rare gang van zaken en wil weten waarom de raad niet is ingelicht over de (voortijdige) doorverkoop in 2019. Van de vervroegde aankoop was de raad wel op de hoogte maar dat geldt niet voor de vervroegde verkoop aan Cargill. Ook wil ze weten hoe het contract tussen Wormerland en Cargill is aangepast vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden. In feite is het oude contract ongeldig omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. Fens:

“Dat er in 2019 was doorgezocht was geheel nieuw voor ons. Daar hebben we geen raadsbericht van gezien. Ook hebben we geen nieuw contract gezien.

Met die 20 procent korting wordt Cargill heel erg gefaciliteerd door de gemeente. Ook is de aankoopprijs niet geïndexeerd (bij de Zaanbrug gebeurt dat wel gewoon). Ik vindt dat eigenlijk niet kunnen.”

Fens vraagt zich ook af waar de haast van Cargill en de gemeente voor nodig is. Vooral omdat Cargill gaat uitbreiden totdat het beroep bij de Raad van State achter de rug is.

Voor de tijdelijke bewoners “betekent het dat wij midden in deze toch wel koude winter op straat komen te staan, zonder enig uitzicht op vervangende woonruimte” schrijven ze aan de raad. Ze vinden dat Wormerland de woningen nu nog niet aan Cargill hoeft te leveren: “het bestemmingsplan is voorlopig allerminst onherroepelijk. En daarmee de noodzaak van snelle oplevering.”

Productie of opslag?

Daarbij komt dat Wormerland ook nog een fout in de tekst van het bestemmingsplan heeft gemaakt die volgens bezwaarmakers moet worden hersteld. In raad was besloten dat het om opslag op het terrein ging, in de tekst was daarentegen sprake van ‘verwerking’ (productie) en dat moet worden rechtgezet. Cargill wil haar activiteiten uitbreiden en 12 silo’s van 9 meter hoogte plaatsen, die uitbreiding kan niet doorgaan als het bestemmingsplan niet definitief is. Fens:

“de PvdA en GroenLinks hebben via een amendement laten vastleggen dat er alleen opslag mag komen en geen productie. En dat is foutief in de tekst opgenomen, de gemeente heeft dat ook toegegeven.”

De man die in mei tegenover de gemeente Wormerland staat bij de Raad van State is Hans Leeuwenkamp, bewoner van Zandweg 240. Leeuwenkamp is het niet eens met het besluit van de raad van Wormerland omdat daar volgens hem onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de bewoners en te veel belang gehecht aan de wensen van Cargill:

“Cargill kan er alles neerzetten. Ze willen nu 12 silo’s van ieder 9 meter hoog in de tuinen van de woningen die ze gekocht hebben neerzetten. Op de plaats van de woningen zelf komt een groenstrook. Zelf als het bestemmingsplan wordt vernietigd kan Cargill daarvan profiteren door er nieuwe woningen neer te zetten.

De ‘fout’ in de tekst van het bestemmingsplan is volgens Leeuwenkamp overigens nog niet officieel hersteld, in de officiële plannen zou nog steeds ‘verwerking’ staan wat betekent dat er ook productie op die plek kan plaatsvinden. Daar moet de Raad van State zeker ingrijpen volgens hem.

Nr 240 (Hans Leeuwenkamp), 232 is ’twee onder één kap’ en kan niet gesloopt worden. Het pand helemaal links is al van Cargill.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Dirk Schoonderbeek

  Wat een trieste zaak voor de bewoners. Kan dat allemaal zomaar? Laten we hopen dat de Gemeenteraad niet blijft slapen en de verantwoordelijke wethouder aan z’n jas trekt. Waarom kopen voor 1,1 miljoen ( K.k. Inbegrepen?) en doorverkopen aan een Amerikaanse multinational met korting? Het argument zal wel weer werkgelegenheid zijn. Maar mag een bedrijf, gelegen naast een Natura 2000 gebied wel zijn stikstofuitstoot verhogen, sterker nog, mag het bedrijf daar nog wel zijn. Een boer op die plaats zou in de problemen komen. Laten we hopen dat de Raad van State een wijze uitspraak doet.

  • Henk Rood

   Waar baseer je je betoog op dat er extra CO2 uitstoot komt? Het productieproces in Wormer heeft NIETS met het alkaliseren, roesten en drogen van cacaonibs te maken, maar slechts cacaomassa verpersen tot cacaokoek die vervolgens vermalen wordt en cacaoboter die gedeodoriseerd wordt. Heeft dus niets te maken met het proces waar OLAM recent ,ee in het nieuws was (zwart poeder maken door alkalisatie)

 • Ronald Hendriks

  De kwestie rondom de woningen Zandweg 232 t/m 240 in Wormer is complexer dan weergegeven in het artikel op de site van De Orkaan.
  In 2013 vonden er gesprekken plaats met de Directie van Cargill Europa. De insteek van die gesprekken was dat de gemeente en Cargill de betreffende woningen gezamenlijk zouden aankopen.
  Er zouden dan vervolgens twee opties ontstaan, te weten:
  1. Nieuwe, aangepaste woningen bouwen
  2. Op de locatie een buurtparkje realiseren
  In 2014, na de raadsverkiezingen, nam een nieuw college en meerderheid van de raad echter een ander besluit. Er moest een nieuw bestemmingsplan komen en de door de gemeente aangekochte woningen moesten aan Cargill worden doorverkocht.
  Mede onder verantwoordelijkheid van de GL wethouder, mw. Fens, werd dit voornemen in november 2017 in een overeenkomst met Cargill vastgelegd. De toen zittende coalitie, waaronder ook de PvdA stemde hiermee in.
  Het is dan ook bijzonder dat GL en PvdA zich nu verzetten tegen een plan waarvoor zij zelf mede-verantwoordelijkheis dragen.
  Wel heeft GL gelijk wanneer zij nu stellen dat het nieuwe beoogde bestemmingsplan nog niet rechtsgeldig is. Pas na de uitspraak van de Raad van State in beroep zal duidelijk worden wat wel of niet mag. Het is dan ook verstandig indien de gemeenteraad nu besluit, als hoogste bestuursorgaan in onze gemeente, om het college opdracht te geven om alle verdere activiteiten ter plaatse op te schorten tot na de uitspraak van de Raad van State. De gemeenteraad heeft die macht en bevoegdheid, maar of de Raad hiervan ook gebruik zal maken is verre van zeker.
  De huidige coalitie van POV, VVD, CDA en jawel PvdA is helaas naar mijn mening niet zo daadkrachtig om het college opdrachten te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *