Tag Archives: sociale wijkteams

Verwijzingen Wijkteams verhogen zorgkosten

Wijkteams zouden ervoor moeten zorgen dat de zorgkosten omlaag gaan. Het tegendeel is gebeurd. In gemeenten met wijkteams worden inwoners vaker doorverwezen naar duurdere hulp dan gemeenten zonder wijkteam. Dat blijkt uit een  onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau (CPB) waarover

Sociale Wijkteams opnieuw aanbesteed

Per 1 januari gaat de nieuwe periode in voor de Sociale Wijkteams. Zaanstad heeft vorige week de ‘voorlopige gunning in het aanbestedingstraject’ afgerond. De nieuwe contractperiode loopt zeven jaar, t/m 2026. Zorgaanbieders die die geen Sociale Wijkteam gegund hebben gekregen,

Eerste Mantelzorgbon voor… mevrouw Mantel!

Normaal gesproken nemen we niet elk persbericht van de gemeente over, maar deze konden we niet laten liggen. De eerste Zaanse cadeaubon voor mantelzorgers is gegaan naar… mevrouw Ali Mantel. Wethouder Jeroen Olthof overhandigde Mevrouw Mantel het eerste cadeaubonnenboekje (ter

Het Zaanse zorgplaatje… eenvoudiger kunnen we het niet maken

Wie zorgt nodig heeft, kan dat binnenkort alleen via de gemeente vergoed krijgen, de decentralisatie van de zorg moet op 1 januari geregeld zijn, gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.