Wie zorgt nodig heeft, kan dat binnenkort alleen via de gemeente vergoed krijgen, de decentralisatie van de zorg moet op 1 januari geregeld zijn, gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Dat is nog niet eenvoudig.

Je kunt onder dwang bij de zorg uitkomen (justitie), via de medische sector, het wijkteam, het ‘werkteam’ of het jeugdteam.

En daarna wordt het ganzenborden. Onderstaand schema is bedoeld voor de facturen, dus of en hoe er betaald wordt. Er is ook een heuse ‘put’: Eigen Kosten Cliënt, en een einddoel voor de winnaar: Cliënt Is Geholpen.

Factuurstroom bij MD versie 1.6