Familiehulp bezuinigt: minder zorg

Familiehulp heeft de zorg bij een deel van ‘cliënten’ teruggeschroefd. Het ‘netwerk’ van de cliënt en de cliënt zelf kunnen dat misschien opvangen volgens directeur De Blok, maar volgens hem is ‘de grens bereikt’.

De Blok wil samen met Zaanstad een oplossing zoeken “voordat de situatie zo verslechtert dat cliënten niet langer thuis kunnen wonen, wij gedwongen worden om medewerkers te ontslaan en medewerkers langdurig uitvallen door overbelasting.”

Die oplossing moet van de gemeente komen. Hun bijdrage is ontoereikend voor de huidige situatie volgens Familiehulp. De kostprijs is volgens De Blok hoger geworden, “mede veroorzaakt door de salarisverhoging van 4% die onlangs is doorgevoerd”, maar:

“De budgetten voor 2019 in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan en Waterland zijn niet voldoende om de hulp zoals we die op dit moment leveren te kunnen continueren.”

Lees hier de reactie van Zaanstad op de brief van Familiehulp.

Minder hulp

Familiehulp biedt cliënten in een aantal gevallen minder hulp. Eerst moet gekeken worden “naar de taken die nodig zijn om te komen tot het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’. Als dat niet lukt moet het sociaal wijkteam gevraagd worden een herbeoordeling te doen, maar:

“Blijf echter ook goed kijken naar wat het eigen netwerk van de cliënt kan en ook wat de cliënt zelf nog kan.”

Cliënten die minder zorg krijgen, ontvangen een brief van Familiehulp. Volgens Familiehulp is men in gesprek met de gemeente.

“De zorgen over de budgetten, de aanwas van nieuwe cliënten in relatie met jullie contracturen zijn beschreven in een notitie die vorige week [begin maart, Orkaan] is aangeboden aan de gemeente.”

In de notitie wordt gesteld dat er sprake is van “personele en financiële problemen bij de aanbieders. En vooral; het leidt tot ontevreden en boze cliënten.” De situatie is ernstig volgens de notitie. Maar de organisatie hoopt:

“een oplossing te bereiken voordat de situatie zo verslechtert dat cliënten niet langer thuis kunnen wonen, wij gedwongen worden om medewerkers te ontslaan en medewerkers langdurig uitvallen door overbelasting.

Het noodzaakt ons om per profiel uit te rekenen wat de maximaal in te zetten uren zijn per profiel. Dit maximum is voor een substantieel aantal cliënten van ons te weinig om tot het gewenste resultaat ‘schoon huis’ te komen en heeft ertoe geleid dat we onze cliënten hebben geïnformeerd dat zij minder zorg van ons krijgen. Onze grens is nu bereikt en we maken ons zorgen over de toekomst.”

Werknemers die ‘minuren’ krijgen wordt gesuggereerd via “een goede relatie met het sociale wijkteam” nieuwe cliënten te werven.

Reactie Zaanstad

Jaap Keijser van de POV stelde begin maart vragen aan B&W over de zaak. Volgens Keijser haalt Familiehulp “voor het tweede jaar achter elkaar ook uren huishoudelijke hulp weg bij cliënten boven een leeftijd van 85 jaar.” De POV vraagt aan Zaanstad of ze weten om hoeveel cliënten dat gaat en of dit besluit niet kan worden teruggedraaid.

Zaanstad schrijft in haar antwoord dat Familiehulp inderdaad stelt “dat de budgetten te krap zijn geworden om de resultaatafspraken te kunnen nakomen”. De notitie kan niet integraal openbaar gemaakt worden:

“De notitie bevat bedrijfsgevoelige informatie, zoals de ontwikkeling van omzet, klanten en kostprijsberekeningen, waardoor wij de notitie niet openbaar kunnen maken.”

Zaanstad is verrast door “de zorgelijke toon van de notitie” omdat Familiehulp volgens hen wel degelijk op de hoogte van was de tarieven. Familiehulp wil verhoging van de tarieven vanwege gestegen loonkosten en niet langer kloppende ‘indicaties’. Zaanstad gaat daar niet meteen in mee. De gemeente heeft wel:

“verschillende signalen ontvangen van inwoners waar Familiehulp minder zorg is gaan inzetten. Familiehulp bevestigt dit in de notitie en het gesprek.”

Jos de Blok is naast directeur van de Stichting Familiehulp die in Zaanstad, Wormerland, Oostzaan actief is, ook directeur bij het overkoepelde bedrijf Buurtzorg.

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Annette Lijffijt

  Jullie schrijven het in ieder geval beter op dan het NHD afgelopen zaterdag.
  Ikzelf ben medewerker van Familiehulp en wij werken met hart en ziel om de cliënten goede hulp te geven. De aanbesteding voor 2019 was al gedaan en in oktober kregen wij, na jaren niks gehad te hebben, er 4% loonsverhoging bij.
  Dit allemaal volgens cao en dus landelijk. 4% dat is dus gemiddeld 30 cent per uur. Dit moet doorgerekend worden en omdat de gemeente Zaanstad er niets bij geeft zijn wij genoodzaakt de uren in te korten. In 2016 ging onze oude baas TSN failliet en dit willen wij voor ons maar zeker voor onze cliënten niet nogmaals meemaken. Familiehulp is de goedkoopste thuiszorg organisatie omdat wij geen kantoor ertussen hebben die het geld opslokt. We werken met zelfsturende teams en kunnen daardoor veel voor onze cliënten betekenen.
  Zaterdag werden wij in het NHD behoorlijk beledigd door Dhr Keijser van de POV die vond dat wij er een potje van maakte. Hierdoor komt de hele organisatie in een kwaad daglicht te staan terwijl de Gemeente Zaanstad de eigenlijke oorzaak is. In dat stukje stond ook dat andere thuiszorg organisaties hetzelfde probleem hadden met te kort geld van de gemeente maar wij worden bij naam genoemd.
  wij werken allemaal erg hard om de mensen goede zorg te geven, door minder uren gaat bij ons de druk omhoog omdat er in minder tijd dezelfde zorg geleverd moet worden. Ik hoop dat de Gemeente eens na gaat denken over het te besteden geld en nu eens begrijpt dat wij zo langzamerhand met onze rug tegen de muur staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *