POV-raadslid Karin Lassooij stapt per direct op bij de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Ze meldt dat via een brief aan de raad. Ook steunfractielid Lars Drenth verlaat de fractie. Ze gaat door als ‘Fractie Lassooij’.

Fractieleider Jaap Keijser wil nog niets zeggen over de reden van het vertrek. Later op de dag wil de partij nog met een verklaring komen.


Update: de reactie van Keijser kwam binnen.


Lassooij schrijft: “wij hebben besloten de POV-fractie te verlaten en per direct verder te gaan als zelfstandige fractie binnen de gemeenteraad Zaanstad. Karin Lassooy als raadslid en Lars Drenth als steunfractielid.”

De reden voor ons vertrek bij de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) is met name dat wij elkaar zijn kwijtgeraakt in de nuancering/interpretatie van het partijprogramma. Discussies binnen de fractie hebben niet geleid tot een oplossing voor dit probleem, hier hebben wij geen gehoor gekregen.

Dit heeft helaas uiteindelijk geleid tot een onoverbrugbaar conflict met de fractievoorzitter. Zeer spijtig omdat wij zeker zien dat de POV met wethouder van der Laan binnen het college een waardevolle inbreng heeft, maar dat het voor ons binnen de fractie lastig manoeuvreren is. De richting en route van de POV zullen wij blijven ondersteunen, echter wel vanuit de oppositie en met een eigen geluid.

Het conflict is dus met Fractieleider Jaap Keijser.

Door het vertrek raakt de POV haar sleutelpositie kwijt binnen de coalitie. De partij heeft nu evenveel zetels (5) als de VVD en de PvdA en die fracties kunnen nu door opstappen de coalitie opbreken.

Vorige week stapte ook Gianni Hoovenstat, fractievoorzitter van de POV in Wormerland, bij de partij op om zelfstandig verder te gaan.