Begin deze week schreven we over het voortdurende uitstel van de noodzakelijke reparaties bij de nieuwe fietsenstalling De Droogschuur. Al een paar maanden na de opening kwamen er mankementen aan het licht die nu provisorisch met stutten worden opgelost. De verantwoordelijke wethouder Gerard Slegers beloofde keer op keer dat er een definitieve oplossing zou komen maar er gebeurde niks.

We voorspelden dat POV-raadslid Perry van der Velden die Slegers hier al diverse keren over bevraagd had, op 1 oktober jubileumvragen zou stellen omdat het dan 2 jaar geleden was dat de gebreken werd geconstateerd. Van der Velden zegde dat toe maar verbrak zijn belofte. Hij wil het NU al weten!

Zijn vragen nemen we hier 1:1 over:


Geacht College,

In 2020, 2021 en 2022 heeft de fractie van Partij voor Ouderen en Veiligheid via technische- en schriftelijk vragen alsmede een rondvraag duidelijkheid proberen te krijgen over de stand van zaken rond fietsenstalling De Droogschuur en haar gedeeltelijke afsluiting i.v.m. ondeugdelijke vloeren, de belasting en het stutten hiervan.

De verantwoordelijke portefeuillehouder schreef in oktober 2020 dat herstel nog zeker 6 maanden zal duren.
Medio 2021 gaf de portefeuillehouder aan dat het een moeilijk juridisch proces was, maar voor eind 2021 zal er duidelijkheid zijn. Echter, in februari 2022 moest de portefeuillehouder weer mededelen dat het herstel van De Droogschuur toch nog 4 maanden zal gaan duren en op zijn vroegst medio 2022 gereed zal zijn. Echter sindsdien is er complete radiostilte over de voortgang en dit nu ruim 2 jaar na opening.

De Droogschuur, het pareltje van het stationsgebied, genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 2020, nu verloederd, een “unheimische plek”, staat gestut en afgezet met linten en niemand die weet hoe het nu verder gaat.

Daarom, voor de zoveelste keer de vraag:

  • Wat is de stand van zaken als het gaat om reparatie van de genoemde vloeren?;
  • Wat heeft het juridische traject Zaanstad tot op dit moment gekost (graag onderbouwing)?;
  • Wat is de prognose voor Zaanstad als het gaat om verdere financiële consequenties in ditproces (graag onderbouwing)?;
  • Wanneer is de prognose dat de fietsenstalling “in haar volle en veilige glorie” gebruikt kanworden?;
  • Waarom communiceert de portefeuillehouder niet actief richting haar Raad over devoortgang in dit proces en reageert alleen op gestelde vragen?

In afwachting van uw bericht,

Perry van der Velden
Raadslid Partij voor Ouderen en Veiligheid / POV Zaanstad