Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam schrijft aan de gemeenteraad van Zaanstad dat hij dit jaar geen onderzoek naar geheimhouding in de gemeente gaat doen.

De Ridder schrijft echter ook dat een gesprek over geheimhouding wel een optie is. Recent onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag heeft “handvatten voor een gesprek over geheimhouding” opgeleverd die volgens De Ridder ook zinvol voor Zaanstad kunnen zijn.

Zo’n onderzoek is wel gesuggereerd door raadsleden, maar besloten is ander onderzoek prioriteit te geven.

Geheimhouding is wel een dingetje in Zaanstad. Bij de behandeling van de plannen voor een Europese School ontstond en er een geagiteerde stemming in de raad naar aanleiding van die geheimhouding. Burgemeester Hamming suggereerde tijdens dat mini-debatje ook dat er maar eens over gepraat moet worden.

De Ridder noemt een aantal zaken waar de raad over zou kunnen praten:

  • Is het onderwerp waarover u in beslotenheid vergadert voor raadsleden en burgers openbaar?
  • Maakt u de stemverdeling openbaar?
  • Legt de voorzitter van de commissie zelf geheimhouding op ten aanzien van stukken?
  • Is de motivering voor het opleggen van geheimhouding algemeen of specifiek?
  • Wordt in het besluit tot het opleggen van geheimhouding vastgelegd of toegelicht wanneer of onder welke omstandigheden de geheimhouding kan worden opgeheven?
  • Laat de raad de opgelegde geheimhouding bewust vervallen?
  • Is de motivering van het college waarom de geheimhouding moet voortduren algemeen of specifiek?
  • Als er meerdere documenten zijn waarvan de geheimhouding moet worden bekrachtigd, is er dan één generieke motivering of is per document gemotiveerd waarom bekrachtiging noodzakelijk is?
  • Is het de raad helder waarom de geheimhouding is opgelegd op het gehele document?

Hier de brief van De Ridder, met de links naar het onderzoek in de grote steden en de complete lijst met gespreksonderwerpen.