Er is in Zaanstad commotie ontstaan over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Daarover gaf dr. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam afgelopen maandag een interview aan het Noord-Hollands Dagblad.

Vandaag stuurde de directeur een brief aan de raad van Zaanstad waarin hij afstand neemt van de volgende passage in dat artikel:

‘Heel erg,’ noemt Rekenkamerdirecteur Jan de Ridder deze handelswijze. ‘Ik geloof heilig in transparantie als een betere lobby. De eigen problemen maskeren, helpt niet. Gemeenten die hun zaken wel voor elkaar hebben, en daar zijn hele goede voorbeelden van, laten zien dat jeugdzorg ook voor hen een groot probleem is. Zeg gewoon: wij hebben het als gemeente nog niet zo heel erg op orde. Dat jeugdzorg een enorm ingewikkelde klus is voor gemeenten is nog steeds verdedigbaar.’

De Ridder schrijft nu:

‘Ik kan me voorstellen, nu ik het achteraf herlees, dat deze passage de indruk kan wekken dat ik een sterk oordeel heb over de manier waarop het college heeft gecommuniceerd met de media.’

Hij geeft aan dat De Rekenkamer niet heeft onderzocht hoe die communicatie is verlopen:

‘maar in algemene zin over de handelwijze van bestuurders die vanuit strategische overwegingen niet transparant zijn. Daar maak ik me al veel langer druk over.’