Tag Archives: jeugdhulp

Directeur Rekenkamer: uitspraak over transparantie niet zo bedoeld

Er is in Zaanstad commotie ontstaan over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Daarover gaf dr. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam afgelopen maandag een interview aan het Noord-Hollands Dagblad. Vandaag stuurde de directeur een brief aan de raad

Forse toename jeugdzorg in Zaanstad

In Zaanstad wordt relatief vaak een beroep gedaan op jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar. Landelijk is dat ruim 12 procent, in Zaanstad bijna 15 procent. In de laatste twee jaar (2018 en 2019) is het aantal jongeren waaraan jeugdhulp

Waarom liepen jeugdzorgkosten Zaanstad uit de hand?

De kosten voor jeugdzorg in Zaanstad vertonen veel grotere tekorten dan verwacht. Het gaat niet om € 3,9 maar om € 5,9 miljoen over 2018 aldus de Rekenkamer. Een belangrijke oorzaak lijkt een verkeerde inschatting van Zaanstad te zijn over