Directeur Rekenkamer: uitspraak over transparantie niet zo bedoeld

Er is in Zaanstad commotie ontstaan over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Daarover gaf dr. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam afgelopen maandag een interview aan het Noord-Hollands Dagblad. Vandaag stuurde de directeur een brief aan de raad van Zaanstad waarin hij afstand neemt van de volgende passage in dat artikel: ‘Heel erg,’ noemt Rekenkamerdirecteur Jan de Ridder […]

» Lees meer

Waarom liepen jeugdzorgkosten Zaanstad uit de hand?

De kosten voor jeugdzorg in Zaanstad vertonen veel grotere tekorten dan verwacht. Het gaat niet om € 3,9 maar om € 5,9 miljoen over 2018 aldus de Rekenkamer. Een belangrijke oorzaak lijkt een verkeerde inschatting van Zaanstad te zijn over het aantal jongeren dat verwezen werd naar dure jeugdzorg. Ook kon gedeclareerd worden voor dagen waarop geen zorg was geleverd. […]

» Lees meer