Zoekresultaten voor: kosten jeugdzorg

Waarom liepen jeugdzorgkosten Zaanstad uit de hand?

De kosten voor jeugdzorg in Zaanstad vertonen veel grotere tekorten dan verwacht. Het gaat niet om € 3,9 maar om € 5,9 miljoen over 2018 aldus de Rekenkamer. Een belangrijke oorzaak lijkt een verkeerde inschatting van Zaanstad te zijn over het aantal jongeren dat verwezen werd naar dure jeugdzorg. Ook kon gedeclareerd worden voor dagen […]

Zaanstad heeft relatief veel jongeren met jeugdzorg

Zaanstad is in Noord-Holland de gemeente met bijna de meeste jongeren die jeugdzorg kregen. Het ging in 2023 om 13,1 procent van de jongeren tot 23 jaar. Alleen Den Helder (13,8 procent) scoort hoger. In heel Nederland hebben 30 van de 342 gemeenten een nog hoger percentage jongeren met jeugdzorg. In Veendam en Tiel gaat […]
category Politiek
date 30 april 2024

Toename jeugdigen met specialistische jeugdhulp in Zaanstad: kosten € 55,3 miljoen

Zaanstad is in Noord-Holland de gemeente met verhoudingsgewijs bijna de meeste jongeren die jeugdzorg kregen. Onlangs verscheen de voortgangsrapportage ‘Jeugdhulp in Zaanstad’ over 2023. In deze rapportage wordt een update gegeven over de aantallen jeugdigen in de jeugdhulp, de kostenontwikkeling, de besparende maatregelen en actuele ontwikkelingen rondom jeugdhulp. Specialistische jeugdhulp Specialistische jeugdhulp is alle hulp […]

Tekort jeugdzorg Zaanstad € 2 miljoen hoger dan geraamd

Het tekort van Zaanstad op de jeugdhulpverlening in 2018 is geen € 3,9 miljoen zoals het college eerder meldde maar € 5,9 miljoen. Zaanstad heeft onvoldoende zicht op de oorzaken van de tekorten. De kosten voor specialistische jeugdhulp zijn niet goed in beeld bij de gemeente. Dat concludeert de Rekenkamer in het rapport over het […]

Wethouder Mutluer: extra geld jeugdzorg niet genoeg

Nadat gemeenten de noodklok hadden geluid over de grote tekorten bij de jeugdzorg, zou het kabinet € 350 miljoen extra uit willen trekken en in de drie jaar daarna nog eens 190 miljoen per jaar aldus de NOS. Wethouder Songül Mutluer van Zaanstad vindt dat niet genoeg: het tekort is volgens haar al bijna 600 […]

Jeugdzorg voor ruim 4000 Zaanse jongeren

In Zaanstad kreeg ruim 13 procent van de jongeren van 23 jaar en jonger jeugdzorg. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat net onder de 10 procent ligt. In Zaanstad gaat het om 3780 jongeren. In Wormerland krijgen 220 jongeren (7,9 procent) jeugdzorg en in Oostzaan 130 jongeren (6,9 procent). Dat blijkt uit […]
category 112
date 30 april 2019

Verwijzingen Wijkteams verhogen zorgkosten

Wijkteams zouden ervoor moeten zorgen dat de zorgkosten omlaag gaan. Het tegendeel is gebeurd. In gemeenten met wijkteams worden inwoners vaker doorverwezen naar duurdere hulp dan gemeenten zonder wijkteam. Dat blijkt uit een  onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau (CPB) waarover NRC Handelsblad vandaag schrijft. Wijkteams zijn in 2015 in het leven geroepen om het gebruik […]

Anneke van Dok: Sport als noodzaak…

Het valt me op dat De Orkaan meer aandacht aan sport besteedt. Ik hoop, dat de Zaanse lezer hiermee wordt verleid om zelf ook aan sport te gaan doen. Met de kop Geen beweging in te krijgen, wijdde de NRC dit weekeinde een uitgebreid artikel aan het geringe effect van overheidsmaatregelen om ons uit de luie […]

Directeur Rekenkamer: uitspraak over transparantie niet zo bedoeld

Er is in Zaanstad commotie ontstaan over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Daarover gaf dr. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam afgelopen maandag een interview aan het Noord-Hollands Dagblad. Vandaag stuurde de directeur een brief aan de raad van Zaanstad waarin hij afstand neemt van de volgende passage in dat artikel: ‘Heel erg,’ […]

Zaanstad stelt A8/A9-investering niet uit, ze ‘verschuift’…

Zaanstad heeft € 14 miljoen voor de A8-A9-verbinding niet ‘uitgesteld’ maar ‘verschoven’. Wethouder Hans Krieger (VVD) stuurde een ‘erratum’ naar de raad. De ‘verschuiving’ is volgens hem gebaseerd op een “aangepaste inschatting en de laatst bekende ontwikkelingen”. Waar die inschatting op gebaseerd is en welke ontwikkelingen dat zijn blijft duister. In de Voorjaarsnota van Zaanstad […]

Zorgen in Zaanstad over de zorg…

De introductie van marktwerking in de zorg en de overheveling van zorgtaken naar gemeentes heeft – voorzichtig uitgedrukt – vooral voor problemen gezorgd (en niet voor goedkopere en betere zorg). Zaanstad heeft te maken met hoge kosten, grote tekorten (jeugdzorg), gedoe rond de aanbesteding van de Sociale Wijkteams, de ondergang van Welsaen, complexe doorverwijzingen, het […]

Help Zaanstad zoeken naar 10 miljoen! Alle ideeën welkom!

Zaanstad is op zoek naar geld. De komende jaren heeft de gemeente een structureel tekort van 8 à 10 miljoen euro. Op 28 maart gaan de fracties plannetjes bedenken om dat op te lossen. En daarbij roepen ze de hulp van de burgers in. Wie een idee heeft kan donderdag inspreken bij het Zaanstad Beraad. […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!