Waarom liepen jeugdzorgkosten Zaanstad uit de hand?

De kosten voor jeugdzorg in Zaanstad vertonen veel grotere tekorten dan verwacht. Het gaat niet om € 3,9 maar om € 5,9 miljoen over 2018 aldus de Rekenkamer. Een belangrijke oorzaak lijkt een verkeerde inschatting van Zaanstad te zijn over het aantal jongeren dat verwezen werd naar dure jeugdzorg. Ook kon gedeclareerd worden voor dagen waarop geen zorg was geleverd. […]

» Lees meer

Tekort jeugdzorg Zaanstad € 2 miljoen hoger dan geraamd

Het tekort van Zaanstad op de jeugdhulpverlening in 2018 is geen € 3,9 miljoen zoals het college eerder meldde maar € 5,9 miljoen. Zaanstad heeft onvoldoende zicht op de oorzaken van de tekorten. De kosten voor specialistische jeugdhulp zijn niet goed in beeld bij de gemeente. Dat concludeert de Rekenkamer in het rapport over het onderzoek Jeugdhulp in Zaanstad. Zaanstad […]

» Lees meer

Jeugdzorg voor ruim 4000 Zaanse jongeren

In Zaanstad kreeg ruim 13 procent van de jongeren van 23 jaar en jonger jeugdzorg. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat net onder de 10 procent ligt. In Zaanstad gaat het om 3780 jongeren. In Wormerland krijgen 220 jongeren (7,9 procent) jeugdzorg en in Oostzaan 130 jongeren (6,9 procent). Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal […]

» Lees meer

Verwijzingen Wijkteams verhogen zorgkosten

Wijkteams zouden ervoor moeten zorgen dat de zorgkosten omlaag gaan. Het tegendeel is gebeurd. In gemeenten met wijkteams worden inwoners vaker doorverwezen naar duurdere hulp dan gemeenten zonder wijkteam. Dat blijkt uit een  onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau (CPB) waarover NRC Handelsblad vandaag schrijft. Wijkteams zijn in 2015 in het leven geroepen om het gebruik van duurdere hulp terug te […]

» Lees meer

Directeur Rekenkamer: uitspraak over transparantie niet zo bedoeld

Er is in Zaanstad commotie ontstaan over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Daarover gaf dr. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam afgelopen maandag een interview aan het Noord-Hollands Dagblad. Vandaag stuurde de directeur een brief aan de raad van Zaanstad waarin hij afstand neemt van de volgende passage in dat artikel: ‘Heel erg,’ noemt Rekenkamerdirecteur Jan de Ridder […]

» Lees meer

Zaanstad stelt A8/A9-investering niet uit, ze ‘verschuift’…

Zaanstad heeft € 14 miljoen voor de A8-A9-verbinding niet ‘uitgesteld’ maar ‘verschoven’. Wethouder Hans Krieger (VVD) stuurde een ‘erratum’ naar de raad. De ‘verschuiving’ is volgens hem gebaseerd op een “aangepaste inschatting en de laatst bekende ontwikkelingen”. Waar die inschatting op gebaseerd is en welke ontwikkelingen dat zijn blijft duister. In de Voorjaarsnota van Zaanstad werd gezocht naar besparingen, met […]

» Lees meer

Zorgen in Zaanstad over de zorg…

De introductie van marktwerking in de zorg en de overheveling van zorgtaken naar gemeentes heeft – voorzichtig uitgedrukt – vooral voor problemen gezorgd (en niet voor goedkopere en betere zorg). Zaanstad heeft te maken met hoge kosten, grote tekorten (jeugdzorg), gedoe rond de aanbesteding van de Sociale Wijkteams, de ondergang van Welsaen, complexe doorverwijzingen, het faillissement van Firenze en de […]

» Lees meer

Het Zaanse zorgplaatje… eenvoudiger kunnen we het niet maken

Wie zorgt nodig heeft, kan dat binnenkort alleen via de gemeente vergoed krijgen, de decentralisatie van de zorg moet op 1 januari geregeld zijn, gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dat is nog niet eenvoudig. Je kunt onder dwang bij de zorg uitkomen (justitie), via de medische sector, het wijkteam, […]

» Lees meer