Zaanstad stelt A8/A9-investering niet uit, ze ‘verschuift’…

Zaanstad heeft € 14 miljoen voor de A8-A9-verbinding niet ‘uitgesteld’ maar ‘verschoven’. Wethouder Hans Krieger (VVD) stuurde een ‘erratum’ naar de raad.

De ‘verschuiving’ is volgens hem gebaseerd op een “aangepaste inschatting en de laatst bekende ontwikkelingen”. Waar die inschatting op gebaseerd is en welke ontwikkelingen dat zijn blijft duister.

In de Voorjaarsnota van Zaanstad werd gezocht naar besparingen, met name door de oplopende kosten voor jeugdzorg. De tekst luidde eerst:

“De investering in de A8/A9 zou bijvoorbeeld zes jaar naar achteren kunnen worden geschoven, wat de druk op het Investeringsfonds de komende jaren aanzienlijk verlaagt.”

Krieger (financiën) heeft dat aan laten passen:

“De gemeentelijke bijdrage in de Provinciale investering schuift op basis van een aangepaste inschatting en de laatst bekende ontwikkelingen 6 jaar naar achteren. Hierdoor wordt de druk op het Investeringsfonds de komende jaren aanzienlijk verlaagd.”

Verderop wordt nogmaals de tekst met betrekking tot de A8/A9 aangepast: “we stellen ook investeringen uit” wordt “we schuiven ook bijdragen door.”

Cruciaal is de passage over “aangepaste inschatting en de laatst bekende ontwikkelingen”. Dit roept nieuwe vragen op: waarop is die ‘aangepaste inschatting’ gebaseerd en waar kunnen we ‘laatst bekende ontwikkelingen’ vinden? In de planning van de Provincie (want die gaat daarover) is daar niks over te vinden.

Excuus

Vanwaar deze aanpassing? Nadat de Voorjaarsnota was gepubliceerd, schreef De Orkaan dat Zaanstad met het uitstel niet langer inzette op een snelle realisatie van de verbindingsweg tussen A8 en A9: “de reservering van € 14 miljoen wordt zes jaar opgeschoven.”

Wij schreven ook dat hierdoor financiële problemen van de realisatie groter zouden kunnen worden. De woordvoerder van verkeerswethouder Gerard Slegers (CDA) klom in de pen en vroeg De Orkaan dat te rectificeren. Dat hebben we niet gedaan, we hebben wel de lezing van Zaanstad bij het bericht gezet en uitgelegd waarom wij financiële problemen zagen: de planning van de Provincie gaat namelijk helemaal niet uit van 2026/2027 maar van ‘na 2022’.

Vervolgens schreef Slegers excuusbrieven aan de gemeenteraad en Provinciale Staten: de berichtgeving over de Voorjaarsnota “op de website van De Orkaan” was de reden “voor de ruis die op de lijn is ontstaan ten aanzien van het Zaanse standpunt met betrekking tot de Verbinding A8-A9.”

Volgens Slegers is door “een verkeerde weergave en woordkeuze de indruk gewekt dat Zaanstad de uitvoering van het project zou willen uitstellen. Dit is uitdrukkelijk niet het geval.”

Allemaal de schuld van De Orkaan… maar Slegers laat collega Krieger wel de Voorjaarsnota aanpassen.

Sticker (1984) van De Orkaan

 


Lees ook: Negen vragen over de A8-A9… hoe zit het eigenlijk?


 

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Fred Dekker

  Tja, er wordt weer afgeschoven ! nu heeft de Orkaan het weer gedaan ,…..neen Zaanstad ! hoelang zijn wij Krommeniers al voor de gek gehouden , en met het z.g ” kluitje het riet ingestuurd ” !
  Om vervolgens alles weer stil te zetten , en te zwijgen als het graf !!
  ” Er zit gang in “, ” het komt goed ” , ….neen gemeente Zaanstad , ons geloof in jullie , wordt weer zwaar op de proef gesteld ! en we krijgen weer de zoveelste dommerd op onze neus !
  Fred Dekker – Provincialeweg 26 , uit het nu nog mooie , Krommenie !
  Prettig weekend allen , die net als ik , weer teleurgesteld zijn !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *