Zaanstad zet niet langer in op een snelle realisatie van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9.

De reservering van € 14 miljoen wordt zes jaar opgeschoven, van 2021/2022 naar 2027/2028.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2019 – 2023 die de gemeente vandaag heeft gepubliceerd.

Met het uitstel van de Zaanse investering is de verbinding zelf niet van de agenda verdwenen. De Provincie Noord-Holland zet nog steeds in op het Golfbaan-alternatief waarbij de nieuwe weg dwars door de Stelling van Amsterdam komt.

Dat is een traject dat Icomos, het adviesorgaan van de Unesco overigens heeft afgewezen. De Stelling zou daardoor haar status als Werelderfgoed kunnen kwijtraken. Dat is iets waartegen de Rijksoverheid zich verzet.

Hoe de Provincie zich daaruit denkt te redden is onduidelijk. In de plannen staat dat ze op andere punten de Stelling juist in oude luister willen herstellen. Maar of dat genoeg is voor de Unesco is niet onderzocht.

Met het uitstel van de investering van Zaanstad is het financiële probleem van de realisatie overigens weer wat groter geworden.

UPDATE: Volgens Zaanstad is de laatste passage onjuist: “uitstel van de financiering is in lijn met de planning van het project A8-A9. Eerst wordt het landschapsonderzoek afgerond en dan de volgende stap genomen.” Dat het uitstel van de reservering nadelige gevolgen voor de realisatie zou opleveren is inderdaad onze interpretatie. Dit was echter gebaseerd op de planning van de provincie die in 2022 de vaststelling van het definitieve traject verwacht en na dat jaar de realisatie. Dat de bouw pas in 2026/2027 zal plaatsvinden is op de planningspagina van Noord-Holland niet te vinden.

UPDATE 2: Zaanstad stelt in een latere reactie dat als er toch voor 2026 gebouwd wordt de € 14 miljoen uit de reserves wordt gehaald.

In Krommenie blijven ze voorlopig met de verkeersdrukte zitten.