Om de drukte op de Dorpsstraat in Assendelft terug te dringen moet het deel van de Noorderweg tussen Communicatieweg-West en Noorderveenweg een nieuwe verbindingsweg worden. De gemeenteraad stelde € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project. De Provincie Noord-Holland draag € 1,3 miljoen bij, de Vervoersregio Amsterdam € 2,5 miljoen.

Alleen de PvdD was tegen. Fractievoorzitter Melchior Mattens vond het plan te veel gefocust op de auto, en te weinig op het stimuleringen van andere vormen van vervoer. Natascha Stroo (GL) en Anna de Groot (SP) waren het eigenlijk wel met Mattens eens maar stemden ‘in dit geval’ toch voor de nieuwe weg.”

Een amendement om maatregelen te nemen “die de toename aan overlast/achteruitgang voor sommige bewoners van Assendelft tenminste gaan compenseren” om daarbij de leefbaarheid in Assendelft te verbeteren, haalde het niet (alleen PvdD, SP en GL waren voor).

Een motie om te laten onderzoeken of rotondes in het plangebied maar één in plaats van twee draairichtingen te geven, haalde het wel. CDA, GroenLinks, PvdA, PVV en SP waren daar tegen.

Het werk moet in het 3e of 4e kwartaal van 2024 beginnen en voor het einde van 2025 af zijn.

De ingreep heeft sterk te maken met het uitblijven van de verbindingsweg A8-A9. In het dorp wordt de nieuwe weg dan ook wel mini-A8-A9 genoemd. Voor fietsverkeer wordt een nieuwe doorgaande fietsroute vanuit de verschillende woonwijken tot en met de Communicatieweg gemaakt. Bewoners van Saendelft en Kreekrijk kunnen ook gebruik maken van de ontsluiting.

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad Beraad, website Zaanstad. Foto boven: Google Streetview (aansluiting Noorderweg – Communicatieweg). Meer informatie op Buitengewoon.Zaanstad.