De VVD- en BBB-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland willen meer weten over de alternatieve plannen voor de verbinding A8-A9. Eind van deze maand overleggen zij met de organisaties uit Zaanstad Noord die deze plannen hebben ontwikkeld. Dat meldde Rob Karst gisteren tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad Krommenie in oprichting.

De voorkeur blijft onverminderd uitgaan naar de verbinding A8-A9, maar de kans dat die er komt is volgens Karst minder dan vijftig procent. Niets doen is desastreus voor de gezondheid en de leefbaarheid in Krommenie/Zaanstad Noord. Temeer daar het aantal inwoners in Noord de komende jaren zal groeien door de ambitieuze nieuwbouwplannen die op stapel staan. ‘Dan slibt Krommenie helemaal dicht.’

Geen doorgaand verkeer

Dat vooruitzicht was voor dertien buurtgroepen uit Krommenie, het Platform Krommenie en de ondernemersverenigingen in Zaanstad Noord aanleiding om gezamenlijk te bekijken of er haalbare en betaalbare alternatieven zijn voor de A8-A9-variant. Dat heeft drie mogelijkheden opgeleverd:

  • De invoering van venstertijden: geen doorgaand verkeer Uitgeest-Amsterdam tijdens de ochtend- en de avondspits. Handhaven door middel van trajectcontrole.
  • De snelheid over het gehele traject van wegrestaurant de Krokodil (de kruising met Busch en Dam) tot aan de Coentunnel terugbrengen naar dertig, vijftig en tachtig kilometer.
  • Geen vrachtverkeer door Krommenie, wat nu al tijdelijk praktijk is vanwege de afsluiting van de Kruisstraat voor werkzaamheden.

In een brief aan de gemeenteraad Zaanstad en Provinciale Staten Noord-Holland is nogmaals gewezen op de noodzaak van de verbinding A8-A9 en zijn de alternatieve plannen onder de aandacht gebracht.

Rob Karst: ‘De provincie komt met een robuuste oplossing voor de problemen in Zaanstad Noord. Die is toegezegd voor het einde van de huidige coalitieperiode Dan is het 2027. Zo lang kunnen we niet wachten’.

Tijdens de bijeenkomst van de Dorpsraad i.o. is de suggestie gedaan om voor heel Krommenie de dertig kilometer snelheid in te voeren. Die is nu al van toepassing in een aantal delen van het dorp. Eén snelheid voor heel Krommenie maakt het handhaven een stuk makkelijker.

Door: Jaap de Jong