Er komt geen directe verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Het favoriete ‘Golfbaan-alternatief’ is definitief van de baan. De Provincie Noord-Holland heeft zich erbij neergelegd dat de A8-A9-verbinding de Stelling van Amsterdam niet mag doorsnijden. Ook is er geen geld voor deze dure oplossing die bijna één miljard euro zou moeten kosten.

De Provincie heeft twee ‘robuuste’ alternatieven in petto: aanpassing van de huidige route via de N203 en het ‘N203-Oost alternatief’ waarbij er een rondweg langs Kreekrijk komt.

Geld was altijd al een probleem omdat zonder hulp van de Rijksoverheid de weg niet aangelegd kan worden. De Provincie schrijft nu: “Het zicht op financiering is eerder verder uit beeld geraakt dan dichterbij gekomen door de situatie bij het Rijk.”

Lang heeft de Provincie volgehouden dat een A8-A9-verbinding dwars door de Stelling van Amsterdam zou kunnen, om dat te realiseren werd er onder meer een landschapsplan gemaakt waarbij de verbindingsweg verdiept lag. De visie van de UNESCO was overigens al jaren duidelijk: alle wegen die door de Stelling liepen waren onbespreekbaar, dan zou de Stelling de status van Werelderfgoed verliezen. Gedeputeerde Rosan Kocken (GL) heeft nu ook het licht gezien: “De varianten die het werelderfgoed kruisen vallen af.”

Er zijn maar twee varianten die het Werelderfgoed niet raken: Nul-plus (2 op het kaartje) en N203-Oost (nr 7). Die vielen eerder af. Nul-plus zou de verkeersdruk door Krommenie niet oplossen, het verkeer zou via een verdiepte weg of een viaduct – los van het lokale verkeer – langs of over de huidige route moeten rijden. N203-Oost maakt voor een groot deel gebruik van de huidige N203 en zou vlak langs Kreekrijk (en Fort aan den Ham) scheren. Die opties worden nu opnieuw onderzocht, de provincie kijkt naar “verbetermogelijkheden om de varianten beter in te passen en zo draagvlak te creëren”.

De alternatieven (3 t/m 6 gaan door de Stelling en vallen dus af)

Nul-plus lost de problemen in Krommenie niet op, bij de aanleg worden ze alleen maar groter. Maar minder verkeer levert het niet op. Bij de N203-Oost is er naast de overlast voor Kreekrijk een probleem omdat er weinig ruimte is voor de aansluiting van de N203 op de nieuwe weg.

Zaanstad reageerde gelaten op de plannen. Dwars door de Stelling van Amsterdam blijft de beste oplossing schrijft burgemeester Hamming (maar dat gaat dus niet door). De alternatieven van de Provincie zijn ‘kansrijk’ aldus Hamming. Maar dat staat helemaal niet in de brief van de Provincie, daar staat alleen dat die alternatieven onderzocht worden omdat ze de enige opties zijn. Bovendien moeten ze verbeterd worden en moet er gezorgd worden voor draagvlak. Dat klink niet echt ‘kansrijk’. Het Nul-plus-alternatief wordt geen ‘weg op poten’ (viaduct) volgens Zaanstad. Maar ook die passage is niet in de brief van de Provincie te vinden.*

* UPDATE

In brief van de Provincie staat niets over een ‘brug op poten’ of viaduct, maar in het bijbehorende persbericht wel: “Er wordt niet gekeken naar de verhoogde variant, omdat daarvoor geen enkel draagvlak in de omgeving is”.

De Provincie is nu tegen de verhoogde variant en dat is opmerkelijk. In 2017 schreef ze toen de planvorming in volle gang was: “de best scorende Nul-plusalternatief (de viaductvariant) wordt uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage.” De ’tunnelvariant’ werd toen juist afgeschreven na “het dringende advies van de regio, verenigd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Deze sprak zich eind vorige maand unaniem uit tegen het toevoegen van de tunnelvariant aan het onderzoek.”

De varianten die de Stelling van Amsterdam kruisen vallen af als ‘robuuste oplossing’ staat in het persbericht. In de brief van Provincie staat het iets stelliger: “De varianten die het werelderfgoed kruisen vallen af.”

Impressie van een verdiepte A8-A9-weg langs de N203 door Krommenie.
Kaartje met een aansluiting op het veld van Sporting Krommenie (blauwe weg)

Door Piet Bakker. Bronnen: eerder nieuws op De Orkaan, brief Provinciale Staten en Raadsinformatiebrief Zaanstad. Foto: Orkaan-archief.