Om de drukte op de Dorpsstraat in Assendelft terug te dringen wordt een deel van de Noorderweg (tussen Communicatieweg-West en Noorderveenweg) voor een nieuwe verbindingsweg gebruikt.

De verkeersoverlast op de Dorpsstraat moet verminderd worden door dit stukje Noorderweg. Wethouder Gerard Slegers is blij:

“De wegen voor de nieuwe verbinding liggen er voor een groot gedeelte al en het groen blijft daardoor behouden. Dit is dus een uitgelezen kans om de verkeersdruk terug te dringen op de Dorpsstraat en de leefbaarheid te verbeteren. Tegelijkertijd maken we de kruising met de Communicatieweg veiliger voor fietsverkeer.”

De gemeenteraad moet € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project. De Provincie Noord-Holland draag € 1,3 miljoen bij, de Vervoersregio Amsterdam € 2,5 miljoen.

Als de gemeenteraad instemt met het ontwerp en de kredietaanvraag, begint het werk in het 3e of 4e kwartaal van 2024. Dan is het allemaal af ‘voor het einde van 2025’ aldus Zaanstad.

De ingreep heeft sterk te maken met het uitblijven van de verbindingsweg A8-A9. In het dorp wordt de nieuwe weg dan ook wel mini-A8-A9 genoemd.

Voor fietsverkeer wordt een nieuwe doorgaande fietsroute vanuit de verschillende woonwijken tot en met de Communicatieweg gemaakt. Bewoners van Saendelft en Kreekrijk kunnen ook gebruik maken van de ontsluiting.

Bewoners konden hun aandachtspunten inbrengen op een inloopavond en via de website. Dat heeft onder meer geleid tot ‘verkeersremmende maatregelen’ op de Noorderveenweg.

Door Piet Bakker. Bron: website Zaanstad. Foto boven: Google Streetview (aansluiting Noorderweg – Communicatieweg). Meer informatie op Buitengewoon.Zaanstad.