De nieuwe coalitie van VVD, BBB, PvdA en GL gelooft nog in de verbinding A8-A9. Maar niet met veel overtuiging. Ze blijven de komende vier jaar werken “aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners voor het ontwikkelde Landschapsplan.”

Maar het vertrouwen is niet al te groot. De status van Werelderfgoed komt in gevaar bij de aanleg en de financiering is ‘onzeker’ volgens de nieuwe coalitie. Daarom wordt nu ook gewerkt “aan een robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering”.

Meer details bevat het coalitieakkoord niet. Wel de bekende algemeenheden:

“We willen de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in de omgeving van Krommenie en Assendelft verbeteren. De inwoners hebben al vele jaren te lijden onder de overlast. Aan die overlast willen wij een einde maken.”

Erg veel haast hebben ze niet: “Uiterlijk aan het einde van de komende coalitieperiode willen we duidelijkheid bieden.”

Werelderfgoed

De coalitie schrijft ook dat “bij realisatie van het plan de werelderfgoedstatus behouden dient te blijven.” Dat laatste lijkt een illusie, het oordeel van ICOMOS die namens UNESCO de werelderfgoedstatus beoordeelt, is dat een plan waarmee de Stelling van Amsterdam wordt doorsneden, geen enkele kans van slagen heeft.

Dat zoiets geen loos dreigement is, weten ze bijvoorbeeld in Dresden toen de stad in 2009 de werelderfgoedstatus kwijtraakte na de aanleg van een nieuwe brug.

Een ‘onzekere financiering’ lijkt een understatement. Minister Harbers heeft er al eerder geen doekjes om gewonden: het Rijk gaat er geen cent insteken en wil er zelfs niet over praten. Sterker nog, zelfs de projecten waar Harbers wel geld aan wilde geven, zijn door hem onlangs weer geschrapt. Hij besteedt het geld liever aan groot onderhoud van bestaande wegen.

Robuust

Wat wordt dan dat ‘robuuste alternatief’? In maart 2022 kwam de Provincie met een plan ter waarde van € 11 miljoen voor meer groen langs de N203, geluidwerende vangrails, veilige oversteekplaatsen voor fietsers in Krommenie en Assendelft, aanpak van kruisingen bij het Vlietsend in Krommenie en Communicatieweg – Dorpsstraat in Assendelft, meer sociale veiligheid (licht) in het stationsgebied en verbetering van het fietspad naar Uitgeest. Maar dat plan is al meer dan een jaar oud.

De gemeente Zaanstad trekt nog steeds geld uit voor lobby-activiteiten. Ook daar is dus kennelijk nog geloof.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Afbeelding: de geplande doorsnijding van Assendelft. Bronnen: coalitieakkoord, landschapsplan, brieven ICOMOS, ministerie Infrastructuur, eerder nieuws op De Orkaan.