Provincie werkt aan ‘robuust alternatief’ voor A8-A9

De nieuwe coalitie van VVD, BBB, PvdA en GL gelooft nog in de verbinding A8-A9. Maar niet met veel overtuiging. Ze blijven de komende vier jaar werken “aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners voor het ontwikkelde Landschapsplan.”

Maar het vertrouwen is niet al te groot. De status van Werelderfgoed komt in gevaar bij de aanleg en de financiering is ‘onzeker’ volgens de nieuwe coalitie. Daarom wordt nu ook gewerkt “aan een robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering”.

Meer details bevat het coalitieakkoord niet. Wel de bekende algemeenheden:

“We willen de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in de omgeving van Krommenie en Assendelft verbeteren. De inwoners hebben al vele jaren te lijden onder de overlast. Aan die overlast willen wij een einde maken.”

Erg veel haast hebben ze niet: “Uiterlijk aan het einde van de komende coalitieperiode willen we duidelijkheid bieden.”

Werelderfgoed

De coalitie schrijft ook dat “bij realisatie van het plan de werelderfgoedstatus behouden dient te blijven.” Dat laatste lijkt een illusie, het oordeel van ICOMOS die namens UNESCO de werelderfgoedstatus beoordeelt, is dat een plan waarmee de Stelling van Amsterdam wordt doorsneden, geen enkele kans van slagen heeft.

Dat zoiets geen loos dreigement is, weten ze bijvoorbeeld in Dresden toen de stad in 2009 de werelderfgoedstatus kwijtraakte na de aanleg van een nieuwe brug.

Een ‘onzekere financiering’ lijkt een understatement. Minister Harbers heeft er al eerder geen doekjes om gewonden: het Rijk gaat er geen cent insteken en wil er zelfs niet over praten. Sterker nog, zelfs de projecten waar Harbers wel geld aan wilde geven, zijn door hem onlangs weer geschrapt. Hij besteedt het geld liever aan groot onderhoud van bestaande wegen.

Robuust

Wat wordt dan dat ‘robuuste alternatief’? In maart 2022 kwam de Provincie met een plan ter waarde van € 11 miljoen voor meer groen langs de N203, geluidwerende vangrails, veilige oversteekplaatsen voor fietsers in Krommenie en Assendelft, aanpak van kruisingen bij het Vlietsend in Krommenie en Communicatieweg – Dorpsstraat in Assendelft, meer sociale veiligheid (licht) in het stationsgebied en verbetering van het fietspad naar Uitgeest. Maar dat plan is al meer dan een jaar oud.

De gemeente Zaanstad trekt nog steeds geld uit voor lobby-activiteiten. Ook daar is dus kennelijk nog geloof.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Afbeelding: de geplande doorsnijding van Assendelft. Bronnen: coalitieakkoord, landschapsplan, brieven ICOMOS, ministerie Infrastructuur, eerder nieuws op De Orkaan.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • wim de bruin

  koppel de N8 Zaandam-Krommenie en de N8 Krommenie-Uitgeest aan elkaar en verbindt ze met een tunnel onder de Nauernase Vaart en het spoor, vervolg die tunnel wat ondieper tot einde bebouwing (systeem Maastricht) met bovenop “auto te gast”, vanwege de aansluiting Provinciale weg.

 • Jan de Vries

  Het provinciale akkoord is op het gebied van de leefbaarheid in Zaanstad- Noord een slappe hap.
  Er zijn vele onderzoek varianten van het reeds medio jaren 60 van de vorige eeuw geplande stukje weg inmiddels voorbij gekomen.
  De keuze voor de zogenaamde golfbaan variant zou de beste en meest betaalbare optie zijn. Achteraf bekeken is deze erg duur en ik heb het altijd niet erg collegiaal gevonden om onze problemen bij de buren, lees Heemskerk en Beverwijk over de schutting te gooien.
  De 2e optie, de zogenaamde Heemskerk variant zou de duurste zijn maar daar geloof ik niet meer in. De berekeningen liggen vast nog ergens in een provinciale lade.
  Voor de draad ermee 💪

 • Rob Karst

  Goed voorbeeld waarom er geen vertrouwen is in de huidige politieke cultuur.
  Jarenlang gepraat over dit dossier en geen enkele concrete oplossing!
  En nu gaan we die “robuuste oplossing” voor het einde van deze bestuursperiode tegemoet zien. Dat is over 4 jaar dus. Dit is zo slecht verzonnen dat het op de lachspieren werkt.
  En ondertussen staat de leefbaarheid in Zaanstad-Noord steeds verder onder druk: meer doorgaand verkeer over de N203, slechte luchtkwaliteit, meer geluidsoverlast van Schiphol door nieuwe aanvliegroute, etc.
  En de BBB laat meteen zien dat het een echte bestuurderspartij is nu ze op het pluche zitten: veel beloven en daarna met alle gevestigde winden meewaaien.
  “Verbindend vooruit” heet dat tegenwoordig.

  Rob Karst
  Krommenie

 • Kees Vriend

  Een alternatief zou zijn de de A8 alsnog doortrekken en na Saendelft afdraaien naar de N203 incl aanpassing knooppunt Uitgeest. Dan gaat er geen nieuwe weg door de Stelling van Amsterdam. Enig nadeel is dat Saendelft iets minder kan groeien.

 • Bert Versteeg

  Je moet helemaal geen verbinding A8/A9 willen om de simpele reden dat zo`n weg alleen maar meer verkeer aantrekt en de A8 tot aan Knooppunt Zaandam te smal is en de Coenbrug – als deze ooit gerepareerd wordt – een behoorlijk opstakel is.
  Eerst de A8 verbreden tot 2×3 rijstroken en de Coenbrug vervangen door een tunnel en dan pas praten over de verbinding A8/A9.
  Krommenie ontlasten is lastig want het grootste knelpunt is de aansluiting op de N246 bij de Nauernasche Vaart.
  Dit knelpunt kan opgelost worden door een nieuwe aansluiting aan de westkant van de Provinciale Weg te maken.
  Daarvoor zal het spoor ondertunnelt moeten worden maar dan kan de Provinciale Weg zonder verkeerslichten op de N246 worden aangesloten.

  • l. Boonstra

   Die aansluiting bij de Forbo gaat net zo veel verkeer aantrekken als de A8/A9. Want allen willen richting A’dam en in de middag weer terug. Krommenie en Assendelft ontlasten is dus A8/A9 aanleggen en Communicatieweg ontlasten door rijverboden tijdens de spits en de Provincialeweg tussen Krommenie en Uitgeest te halveren. Dan is er ook ruimte om de nieuwbouw de gewenste ontsluiting te geven.
   Maar wil je minder auto’s dan zal er een ander mogelijk moeten zijn. En die is er voorlopig niet want een verdubbeling van het spoor tussen Alkmaar en Zaandam krijgt last van diezelfde grassprieten knuffelaars als de A8/A9

 • Tom Zaan

  een bodemloze put. Weer jaren plannen maken en wat schiet je ermee op? Het verleggen van een knooppunt naar stroomopwaarts op de A8 bij afslag zaandam-Purmerend.

  Ze moeten iets anders bedenken om het verkeersaanbod te verlagen

 • Natuurlijk wil ik niet graag negatief voorkomen. Maar helaas heb ik er geen greintje vertrouwen meer in. Wie de noodzaak van de verbinding A8-A9 niet inziet heeft nog nooit in de spits voor spoorwegovergang Guisweg gestaan. Het is te gek voor woorden dat er nog niet eens een concreet plan ligt. Bij ongewijzigd
  beleid kent dit land binnen 10 jaar meer dan 20 miljoen inwoners. En Zaanstad een permanent verkeersinfarct.

 • Ed Diepenmaat

  Dat ICOMOS dreigt met verlies van de erfgoedstatus is logisch, dat is haar taak. Maar hoe erg is dat eigenlijk. Dresden is er niet slechter van geworden. De Stelling wordt op tientallen plaatsen door infrastructuur doorsneden. En wat te denken van de milieu ellende bij Krommenie, en de onveiligheid op de provinciale wegen richting Alkmaar. De provincie maakt zich ongeloofwaardig door haar lapmiddelenoplossing robuust te noemen. Daar is niets robuust aan. Robuust is een sluitend rijkswegenstelsel en daar moet wel degelijk de Rijksoverheid voor zorgen. Maar zolang de provincie twijfelt doet het rijk niets. Dus provincie, geen woorden maar daden

 • Anneke Zwart

  Bij de Gemeente Zaanstad ligt inmiddels een brandbrief van mij over de verkeerssituatie aan de Dorpsstraat in Assendelft, over de op werkdagen tijdens steeds langer durende spitsuren en al de ergernissen en gevaarlijke verkeerssituaties die daarbij horen. Het is zomervakantie, de grote groep fietsers die met gevaar voor eigen leven iedere dag de horde moet nemen, zijn even vrij van school en mogelijk ook werk. Gelukkig, maar in september begint het weer. ik hou mijn adem in en mijnhart vast. Heb voor mijzelf een fietshelm aangeschaft, en ben gelukkig niet meer gebonden aan spitstijden, maar toch. Sluipverkeer sloopt de verkeersveiligheid in Assendelft! Automobilisten die je rakelings passeren en 15 meter vóór kruispunt/ rotonde al beginnen met ‘voorsorteren’ op de fietsstrook, zodat de fietser de stoep opgejaagd wordt.
  Verbinding A8-A9..in mijn ogen een zegen. Kom maar door met dat robuuste plan!

  • l. Boonstra

   Men kan in Assendelft en Krommenie wel zeuren en klagen bij de Orkaan of op FB maar dat deert ze in Haarlem helemaal niet. Pas als je als je gedraagt als Extinction Rebellion of de Boeren en de Provinciale Weg en de Communicatie weg enkele keren gedurende de spits blokkeert gaan de luiken in Haarlem op een kier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *