Moskee Madagaskar: eerst overleg, daarna pas stukken openbaar

De gemeente Zaanstad is bijzonder hardnekkig als het er om gaat stukken die eigenlijk openbaar zijn, geheim te maken.

Vandaag verscheen op Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeenteraad van Zaanstad onderstaande mededeling.

Een stuk van de EsSalam moskee is naar de raad gestuurd (die daar morgen over praat met bestuur en omwonenden) maar dat stuk wordt pas openbaar gemaakt als de gesprekken achter de rug zijn. (onder het plaatje leggen we uit waarom dat niet deugt)

Ten eerste deugt het niet omdat gesprekspartners essentiële informatie wordt onthouden. Daarmee wordt het democratisch proces (want dat is een bijeenkomst van het Zaanstad Beraad) geweld aangedaan. Het wordt ook een vrij zinloos gesprek. De raadsleden mogen geen gebruik maken van de informatie uit het geheime stuk, omwonenden weten dat het er is maar kennen het niet. Dat gaat gezellig worden.

Ten tweede deugt het niet omdat ‘verzoek van de afzender’ geen reden is om iets geheim te maken. Geheim zijn stukken die bijvoorbeeld de opsporing van misdrijven kunnen frustreren, de financiële belangen van de gemeente schaden, over de koning gaan of concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten. Geen van die zaken lijkt hier van toepassing. Als iemand (of een instantie) een stuk naar de gemeente stuurt is dat openbaar. Behalve dus bij die uitzonderingen. Zaanstad neemt een loopje met de wettelijke regelingen op dit terrein.

Ten derde is het ook ongelooflijk stom. Elke keer als je iets geheim maakt maak je van iets heel gewoons iets geheimzinnigs waardoor er altijd meer gezeur over komt dan wanneer je dat niet zou hebben gedaan. Het suggereert dat je iets te verbergen hebt… en misschien is dat ook wel zo, niet handig tijdens democratische besluitvorming.

Morgenavond dus: van 19.45 tot 20.30 uur een gesprek tussen een afvaardiging van de moskee en de gemeenteraad. Van 20.30 tot 21.15 uur praten omwonenden met de gemeenteraad. De vergadering is digitaal en online te volgen.

Hier ons dossier over de bouw van de Essalam moskee.

UPDATE: via via is het rapport toch openbaar geworden.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Souleiman Amallah

  Beste redactie,

  Wij stellen het op prijs dat de Orkaan zo begaan is met dit onderwerp. Toch willen wij een kleine nuance inbrengen in het kader van hoor en wederhoor.

  De raadsgriffie heeft ons gevraagd of onze oplegnotitie in het raadsinformatiesysteem meteen openbaar mocht worden gemaakt of later. Wij hebben ervoor gekozen om dit stuk nu voor de raadsleden openbaar te maken zodat zij zich als gesprekspartner kunnen inlezen, om zo een inhoudelijk gesprek met elkaar te kunnen voeren. Vervolgens zal het na de “praat met de raad” voor iedereen openbaar wordt gemaakt. Geen verzoek van ons dus. Wij hebben hiervoor gekozen om te voorkomen dat ons verhaal uit zijn context wordt getrokken en niet om iets geheim te houden. De Orkaan is ook van harte welkom het openbare gesprek bij te wonen als toehoorder.

  Met vriendelijke groet,

  S. Amallah

  • De Orkaan

   Beste S. Amallah

   Dank voor uw snelle reactie. Wij verschillen van mening over ‘openbaar’. U vindt ‘openbaar voor de raadsleden’ ook openbaar. Wij niet. Wij vinden dat ‘geheim’. Het democratisch proces is gebaseerd op volledige openbaarheid, niet alleen voor een selecte club bestuurders. Bovendien kunnen raadsleden er geen gebruik van maken omdat ze niet op basis van geheime stukken dingen kunnen vragen.

   Onze kritiek geldt overigens vooral de gemeente die dat nooit aan u had mogen vragen. Op het moment dat u een stuk aan de raad stuurt, is dat openbaar. Die raadsleden zitten er namelijk namens ons, de burgers. En beraadslagingen vinden in de openbaarheid plaatst op basis van openbare stukken. Als u niet wilt dat stukken openbaar worden, moet u ze niet naar de gemeenteraad sturen. Zo eenvoudig is dat.

  • Souleiman Amallah

   Geachte redactie,

   Bedankt voor uw reactie.

   Ons is een keuze gesteld en wij hebben gekozen. Wij gaan niet over het beleid van de gemeente en doen daar ook geen uitspraken over, wij gaan er enkel van uit dat de raadsgriffie volgens de regels handelt. In uw stuk geeft u aan dat de raadsleden geen gebruik mogen maken van het stuk. Dat is onjuist omdat dit niet is wat wij hebben begrepen en afgesproken met de raadsgriffie.De stukken zijn juist openbaar voor de raadsleden en zijn bedoelt voor hen om er gebruik van te kunnen maken. Zij zijn morgen immers onze gesprekspartner.

   Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   S. Amallah

   • De Orkaan

    Wij vinden dat er niet zoiets is als ‘halve’ of ‘gedeeltelijke’ openbaarheid. Iets is openbaar of niet.

    Als bewoners, belangstellenden en de pers geen kennis van het document kunnen nemen, is dat een aantasting van de democratische besluitvorming.

    (En nu we het document hebben gelezen snappen we eigenlijk ook niet zo goed waarom het niet meteen openbaar is gemaakt.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *