De gemeente Zaanstad is bijzonder hardnekkig als het er om gaat stukken die eigenlijk openbaar zijn, geheim te maken.

Vandaag verscheen op Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeenteraad van Zaanstad onderstaande mededeling.

Een stuk van de EsSalam moskee is naar de raad gestuurd (die daar morgen over praat met bestuur en omwonenden) maar dat stuk wordt pas openbaar gemaakt als de gesprekken achter de rug zijn. (onder het plaatje leggen we uit waarom dat niet deugt)

Ten eerste deugt het niet omdat gesprekspartners essentiële informatie wordt onthouden. Daarmee wordt het democratisch proces (want dat is een bijeenkomst van het Zaanstad Beraad) geweld aangedaan. Het wordt ook een vrij zinloos gesprek. De raadsleden mogen geen gebruik maken van de informatie uit het geheime stuk, omwonenden weten dat het er is maar kennen het niet. Dat gaat gezellig worden.

Ten tweede deugt het niet omdat ‘verzoek van de afzender’ geen reden is om iets geheim te maken. Geheim zijn stukken die bijvoorbeeld de opsporing van misdrijven kunnen frustreren, de financiële belangen van de gemeente schaden, over de koning gaan of concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten. Geen van die zaken lijkt hier van toepassing. Als iemand (of een instantie) een stuk naar de gemeente stuurt is dat openbaar. Behalve dus bij die uitzonderingen. Zaanstad neemt een loopje met de wettelijke regelingen op dit terrein.

Ten derde is het ook ongelooflijk stom. Elke keer als je iets geheim maakt maak je van iets heel gewoons iets geheimzinnigs waardoor er altijd meer gezeur over komt dan wanneer je dat niet zou hebben gedaan. Het suggereert dat je iets te verbergen hebt… en misschien is dat ook wel zo, niet handig tijdens democratische besluitvorming.

Morgenavond dus: van 19.45 tot 20.30 uur een gesprek tussen een afvaardiging van de moskee en de gemeenteraad. Van 20.30 tot 21.15 uur praten omwonenden met de gemeenteraad. De vergadering is digitaal en online te volgen.

Hier ons dossier over de bouw van de Essalam moskee.

UPDATE: via via is het rapport toch openbaar geworden.