Betere resultaten HVC, maar risico blijft

Wethouder Dick Emmer is tevreden over de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). De HVC is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen, waaronder Zaanstad. Zaanstad is samen met Beverwijk, Heemskerk en Velsen aandeelhouder, het Zaanse aandeel is 18%.

Emmer schrijft aan de gemeenteraad dat de kasstroom is toegenomen, dat het netto resultaat gestegen is en dat het nettoresultaat in 2013 -€4,9 miljoen is (-€19 miljoen in 2012). Er wordt dus nog steeds verlies gemaakt, maar voor 2014 wordt winst verwacht.

De schuld is verminderd maar nog steeds fors. Per 31 december 2013 staan de aandeelhouders garant voor € 593 miljoen.

Eerder constateerde de Rekenkamer Amsterdam – die ook voor Zaanstad werkt – dat de HVC vooral dankzij deze gegarandeerde leningen een groot risico loopt:

“Zaanstad loopt het risico dat zij wordt aangesproken op de garantstellingen (..) die met HVC zijn overeengekomen. Daarnaast bestaat het risico dat andere aandeelhoudende gemeenten op basis van Europese aanbestedingsregels geen opdrachten meer aan HVC mogen gunnen. Als dit zich voordoet zullen er tekorten ontstaan bij HVC. Tekorten die (…) zullen moeten worden gedragen door alle aandeelhouders (waaronder Zaanstad).”