In de zomer van 2018 maakte het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bekend dat de stabiliteit van de Westzanerdijk afgekeurd was.

Na gesprekken met omwonenden heeft het Hoogheemraadschap nu het plan goedgekeurd. In 2022 gaat de dijk tussen het Zuideinde in Westzaan tot het gemaal Nauerna (Assendelverzeedijk) op de schop.

In 2020 wordt het plan technisch uitgewerkt, in 2021 zijn de inspraakprocedures gepland.

Het werk valt in drie delen uiteen. Het grootste deel is de Overtoom tussen Nauerna en het voormalige Lexion-terrein.

“Het dijkvak is afgekeurd op de stabiliteit binnen- en buitenwaarts. Belangrijk voor dit dijkvak is dat het landelijke, open en groene karakter van de dijk tezamen met het uitgesproken dijkprofiel intact blijft.

Langs de Overtoom liggen drie voormalige braken: de Groote Braak, de Braak aan het zuideinde van de Reef en de braak bij het Zuideinde, verbonden door de dijksloot die in het verlengde van de Reef ligt. Deze braken zijn onderdeel van het provinciaal monument.

Ook karakteristiek zijn de rietkragen langs de braken en dijksloot. In het voormalige buitentalud van de zeedijk zijn Noorse stenen bewaard gebleven. Deze Noorse stenen dienen ook in de toekomst behouden te blijven. De dijkversterking vindt geheel op percelen in eigendom van het Hoogheemraadschap plaats. Dit dijktraject is onderdeel van het provinciaal monument Noorder- IJ en Zeedijken.”

Het talud wordt ‘verflauwd’ en er komt een nieuw wegdek. De houten puntdeuren van de uitwateringsluis Nauerna zullen vervangen worden (opnieuw in hout).

Dijkvak 2B ligt langs De Reef. Ook daar wordt het talud verflauwd en het wegdek aangepast. Het derde deel van het werk (kaart onder) vindt plaats tussen de bebouwing richting Zuideinde. Of dijkversterking daar nodig is wordt nog nader onderzocht. Mogelijk wordt alleen het wegdek vervangen.

De plannen zijn hier te bekijken.