Wethouder Emmer door het stof over Moerkerk-rapport

Wethouder Dick Emmer heeft zijn excuses aangeboden voor de informatievoorziening rond het rapport Moerkerk waarin de horeca-exploitatie van het cultuurcluster werd geanalyseerd.

Emmer ging diep door het stof: “Ik erken dat het fout is gegaan met de informatievoorziening (…) en bied daarvoor mijn excuses aan. Er is per ongeluk op grond van misverstanden een verkeerde versie toegestuurd, dat is heel vervelend.”

Met de excuses haalde Emmer de angel uit het debat en liet DZ’s Jos Kerkhoven de motie van wantrouwen in zijn achterzak zitten. Maar hij waarschuwde Emmer wel dat het de “laatste druppel” was.

Kerkhoven werd niet alleen gesteund door usual suspects als SP, ROSA en POV in zijn aanval op de onvolledige informatievoorziening van Emmer, ook Cultuurcluster-voorstanders PvdA en GroenLinks hadden er moeite mee.

GroenLinks-fractieleider Paul Laport wilde weten waarom Emmer het rapport waarin exploitatie-inkomsten van niet meer dan een ton per jaar werden voorspeld niet meteen naar de raad had gestuurd. PvdA’er Tjeerd Pietersma was van mening dat het allemaal “geen schoonheidsprijs” verdiende.

De prijs ontging Emmer omdat hij het rapport pas na een ruim half jaar naar de raad stuurde, en dan ook nog in een onvolledige versie. Emmer kwam met de schrik vrij maar zal de ogen van Jos Kerkhoven de komende maanden in zijn nek voelen.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Deze druppel had (de) Emmer allang moeten doen overlopen.
    De belangrijkste vragen lijken hier nog steeds niet beantwoord of zelfs maar concreet gesteld:
    – waren de tegenvallende inkomsten van de horecaexploitatie nu wel of niet bekend bij de voltallige raad ten tijde van het kredietbesluit?
    – indien wel, waarom zijn die in de discussie niet ter tafel gekomen en wellicht ook niet meegewogen in het besluit?
    – zijn ze wel inbegrepen in het begrootte expploitatietekort of loopt dat hiermee nog verder op?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *