Op de laatste dag van februari ontstond er opnieuw ‘reuring’ rond het Cultuurcluster, het gebouw dat voor reuring moet zorgen en die reputatie eer aandoet.

Volgens DZ-raadslid Jos Kerkhoven was hem bewust een verkeerde (incomplete) versie van een rapport over de horeca-exploitatie van het Cultuurcluster toegezonden.

Dat rapport had hij al een half jaar geleden moeten hebben toen het bij de gemeente kwam en bovendien had hij recht op het complete rapport en niet op een halve versie. Hij werd in zijn protest gesteund door POV en SP.

Wethouder Emmer moest tijdens de vergadering toegeven dat hij pas op 28 februari wist dat er een tweede (complete) versie van het rapport was.

Emmer kondigde echter aan de onderste steen boven te halen. Veel maakte het niet uit overigens volgens hem, want de voorstellen over het Cultuurcluster waren op de ‘definitieve’ versie gebaseerd (versie B). Dat was natuurlijk een beetje een raar antwoord omdat Emmer die definitieve versie niet gezien had maar daar kennelijk toch zijn voorstellen op baseerde.

Vandaag kwam de uitleg. Ten eerste blijkt dat de gemeente en de culturele instellingen beide rapporten al ruim een half jaar geleden kregen – de raad kreeg ze niet.

Op 27 mei 2016 is destijds versie A aan de instellingen en de gemeente verstuurd genaamd ‘Horeca Conceptplan Cultuurcluster Zaandam | versie 2.0 van 23 mei 2016’. Op 6 juli 2016 is het definitieve rapport verstuurd genaamd ‘Horeca Conceptplan Cultuurcluster Zaandam | versie DEFINTIEF 23 mei 2016’.

Dat het verschil tussen beide versie niet is opgemerkt komt omdat door:

“enkele leden van het projectteam [werd] aangenomen dat de mail van 6 juli 2016 hetzelfde rapport betrof als in de mail van 27 mei 2016.”

Kerkhoven heeft contact met Moerkerk – de opsteller van het rapport – gezocht en hoorde dat er inderdaad een tweede rapport was. Toen de gemeente dat hoorde

“is aan de heer Moerkerk gevraagd of er sprake is van twee versies, omdat enkele leden van het projectteam alleen versie A met bijlagen kent. Op dat moment dat bleek dat er twee versies zijn met dezelfde datum, namelijk versie A met bijlagen en versie B.”

Op 28 februari hoorde ook de wethouder voor het eerst van het bestaan van een latere, definitieve versie van het rapport waarop hij dat aan de raad stuurde. Het projectteam Cultuurcluster is kennelijk geen geoliede machine:

In de praktijk hebben de financieel deskundigen van het projectteam versie B gebruikt en andere leden van het projectteam versie A met bijlagen. In feite betrof dit dezelfde financiële inhoud (die stond immers al in de bijlage bij versie A). Dit kan verklaren waarom leden van het projectteam niet hebben opgemerkt dat er twee versies van het rapport in omloop waren.

Emmer heeft die definitieve versie dus niet gezien, een deel van het het projectteam ook niet, een ander deel wel maar die heeft die kennis niet gedeeld met hun collega’s en de wethouder. Het cruciale onderdeel: de “financiële inhoud”, zou dus in een “losse bijlage” hebben gestaan.

Emmer constateert dat er forse verschillen tussen beide versies zijn, iets dat hij tijdens de raad van 28 februari overigens nog ontkende.

Toen er tijdens de vergadering van 28 februari 2017 door de heer Kerkhoven vragen werden gesteld over ontbrekende informatie in versie A, werd duidelijk dat er behalve de aanwezigheid van bijlagen, onder meer ook hoofdstuk 6 was ingevuld (aanbevelingen), die door de heer Moerkerk is aangeduid als een aantal bevindingen. In versie A was verder bijvoorbeeld de exploitatieprognose als bijlage opgenomen, terwijl in het definitieve rapport deze exploitatieprognose als bijlage, maar ook in het rapport zelf is opgenomen.

Hieronder de ‘zoek de verschillen’ samenvatting van de gemeente. Waarom Emmer het eindrapport overigens niet in juli al naar de raad heeft gestuurd, blijft onduidelijk.