Wilhelminasluis dicht voor schepen, 1-11 maart

De Wilhelminasluis in de Zaan in Zaandam krijgt drempels in de vaargeul waardoor er geen scheepvaartverkeer mogelijk is van dinsdag 1 maart 06.00 uur tot vrijdag 11 maart 22.00 uur.

De Wilhelminabrug en Beatrixbrug blijven beschikbaar voor wegverkeer. Schepen moeten omvaren via het Noordhollands Kanaal.

In deze periode worden ook andere werkzaamheden aan de sluishoofden uitgevoerd. De in- en uitgang van de sluis worden verbouwd waardoor bredere schepen (max. 110 x 11,50 meter) door de sluis kunnen.

Dit levert op korte termijn voordelen op voor de beroepsvaart en de riviercruisevaart volgens de provincie Noord-Holland. De verbreding gaat eind april in en is van tijdelijke aard. Zodra de werkzaamheden in de sluiskolk worden hervat, wordt een nieuwe breedtebeperking voor schepen van de grootste klasse van kracht.

Sluisdeuren
In de week van 21 tot en met 25 maart worden de vier nieuwe sluisdeuren van 8 x 8 meter per schip aangevoerd. De deuren worden eerst aan de noordzijde en vervolgens aan de zuidzijde van de sluis in de wand van het sluishoofd gehangen. Het scheepvaartverkeer kan tijdens deze werkzaamheden gebruik blijven maken van de sluis.

Na april worden er enige tijd geen werkzaamheden uitgevoerd. In die tijd wordt doorgewerkt aan het nieuwe ontwerp voor de sluiskolk. De Wilhelminasluis is het hele vaarseizoen 2016 beschikbaar.Ā De werkzaamheden worden waarschijnlijk in het vierde kwartaal weer hervat.

Met vragen over het vernieuwen van de Wilhelminasluis kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail. De werkzaamheden zijn ook te volgen via wilhelminasluiszaandam.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Broekjevol de 3e

    Er konden al schepen van 110 meter bij 11 meter 40 door de sluis. Dat gaat straks alleen sneller en gemakkelijker.
    Omvaren via het Noord Hollands kanaal is alleen een optie voor kleine schepen. De maximale maat is, meen ik uit mijn hoofd, 64 meter.
    Op dit moment mogen tijdelijk tijdens de werkzaamheden 85 meter bij 9 meter 50 door de Wilheminasluis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *