Vanochtend is het Zaanlands Lyceum aan de Vincent van Goghweg in Zaandam ontruimd vanwege kwikdeeltjes. Het betreffende lokaal waar dit vrijgekomen is, blijft zes dagen gesloten.

Gisteren tijdens een les in de oostgang, waar alle science-vakken worden gegeven, is er een chemische stof vrijgekomen. Ondanks dit incident heeft een andere klas nog les gehad in hetzelfde lokaal. Vandaag zijn uiteindelijk de hulpdiensten ter plaatse gekomen en op last van de GGD is uiteindelijk de hele school ontruimd.

UPDATE: De school blijft dicht tot en met vrijdag 22 maart. Rector Michel van Dijk schrijft aan de ouders/verzorgers:

“Vrijdag 15 maart start het bedrijf met het opsporen en verwijderen van de kwikrestanten. Omdat wij hierin uiteraard geen enkel risico willen nemen, hebben wij met het bedrijf afgesproken dat zij de gehele school gaan reinigen. Dat betekent dat zij een aantal dagen nodig hebben en dat de school tot en met vrijdag 22 maart gesloten is. Mochten we de school of delen ervan eerder kunnen gebruiken, wordt u hierover geïnformeerd.

Het onderwijs komende week
We verzoeken de leerlingen om vrijdag 15 maart thuis verder te werken aan hun vakken volgens de studieplanners en huiswerk dat is opgegeven. Vanaf maandag zullen er tijdelijk online lessen worden gegeven. Hierover geven we morgen verdere informatie. We vragen leerlingen om berichtgeving van docenten via Teams in de gaten te houden.”

Kwik is een zeer giftige stof die bij blootstelling aan mensen ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder neurologische schade, nierbeschadiging en in extreme gevallen zelfs de dood.

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Foto: De Orkaan.