Orkaan-krachten op vakantie struikelen daarbij om de haverklap (af en toe) over de Zaanstreek. En niet alleen vanwege de Zaanse mayonaise of een AH-XL.

Vanaf 1711 pronkte molen De Rat aan de Zaan. Toen die niet meer nodig was werd hij als bouwpakketje over de Zuiderzee verscheept en aan de Geeuw in IJlst weer opgebouwd. De molendatabase:

“De molen is afkomstig uit Zaandam-Westzijde 390 op het terrein waar Havenhout zat. Hij heette oorspronkelijk De Walrot (waterrat) of kortweg De Rot. Door de toenmalige economische groei in de agrarische sector was er in Friesland grote behoefte aan gezaagd hout. In de Zaanstreek was de houtindustrie de crisis, als gevolg van de Franse tijd, nog niet te boven en werden er molens voor de sloop te koop aangeboden. Zo kwam een Zaanse molen in Friesland terecht. In 1828 werd begonnen met het herbouwen op een perceel grond aan de oostzijde van De Geeuw bij IJlst.”

Ook over iets Zaans in den vreemde gestruikeld? Mail het ons! Hier alle afleveringen van Zaans op Vakantie.

Door Bas Sommeijer vanuit IJlst. Extra informatie van de molendatabase.nl.