Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: basisschool De Toermalijn aan het Krommenieërpad in Wormerveer.

Wat? Waar? Wanneer?

In de top 10 van de hoofdpijndossiers van Zaanstad komt deze zeker voor (en in het linkerrijtje). Het is er eentje in de orde van het Cultuurcluster en IKEA.

Het plan dateert van zeker 10 jaar geleden, in 2012 worden de planologische voorbereidingen getroffen. Zaanstad kiest voor een snelle procedure en dat zal later fataal blijken. Bezwaren van omwonenden worden terzijde geschoven, Zaanstad zet alle juridische middelen in, talrijke rechtszaken zijn het gevolg.

Zaanstad verliest. En niet zo’n beetje ook. In 2015 wordt duidelijk dat bouwen op de locatie Marktstraat – Krommenieërpad geen optie meer is. Ondertussen is de gemeente wel voortvarend te werk gegaan: de sloop van een deel van de oude gebouwen is al begonnen (waarbij een onverwacht grote hoeveelheid asbest moest worden opgeruimd), bomen werden alvast gekapt en een biljartvereniging voor een enorm bedrag uitgekocht. Zelfs de eerste paal werd al geslagen.

Zaanstad moest door het stof en kondigde een ’totale reset’ af. Wethouders Dennis Straat (doet nog steeds dingetjes voor Zaanstad) en Dick Emmer (werd gemeentesecretaris in Hilversum en later in Zwolle) schreven:

Inmiddels zijn we tot het inzicht gekomen op basis van de uitspraken en specialistisch extern advies dat de keuze voor de procedure, behalve vanuit de wettelijke eisen, gemotiveerd had moeten worden vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. De rechtbank heeft een uitgebreide procedure opgedragen.

Vanuit behoorlijk bestuur betekent dit dat een volledige reset nodig is en dat met alle belanghebbenden gekeken zal worden naar de mogelijkheden voor een adequate nieuwe school op een geschikte locatie.

En wat nu?

En ging op zoek naar een andere locatie aan het Noordeinde waar in 2019 een nieuwe school in gebruik zou worden genomen. Ook dat ging niet zoals aangekondigd. De school (nieuwe architect) is nu in aanbouw.

De kosten voor alle oude en nieuwe plannen samen lopen in de miljoenen.

Onder: sloop van het oude gebouw, onder de foto gaat het artikel door.

Wat kwam er niet?

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…