Wie in de 16e tot vroege 19e eeuw een huis of stuk grond kocht of verkocht, ging daarvoor naar de schout en schepenen, oftewel het bestuur van een dorp of stad.

In de Zaanstreek waren dat de schout en schepenen van de Heerlijkheid Assendelft, de Banne Krommenie, de Banne Westzaan, de Banne Oostzaan en het dorpsbestuur Oostzaandam.

Deze archiefstukken zijn te lezen op de studiezaal van het gemeentearchief van Zaanstad. En je moet handmatig proberen te vinden wat je zoekt. Maar als alle voorkomende namen en locaties in de transportakten doorzoekbaar zijn op de website, ontstaat er een prachtig beeld van de historie van Zaanse huizen, pakhuizen, molens, stukken land en hun eigenaars. Juist in de periode 1560-1811 ontwikkelde zich bloeiend industrieel gebied rondom de Zaanoevers.

Het Gemeentearchief Zaanstad vraagt vrijwilligers om deze belangrijke bron van het Zaanse verleden beter toegankelijk te maken? Dat doet ze samen met het project Vele Handen.

Vrijwilligers wordt gevraagd om de datum, datum, locatieomschrijving en een beschrijving van het te transporteren goed van de scans over te nemen in de daarvoor bestemde invulvelden. Dit doe je gewoon thuis achter je computer met internetverbinding. Het is een eenvoudig project waarvoor geen specifieke inhoudelijke kennis nodig is. Alle informatie staat op deze website.