In Zaanstad werden in 2019 520 nieuwe huizen gebouwd, daarnaast kwamen er nog eens 175 woningen bij door splitsing en transformatie van bedrijfsgebouwen. Maar er verdwenen ook 150 woningen door bijvoorbeeld sloop.

Het ‘saldo’ voor Zaanstad is 545 huizen erbij, de nieuwbouw was goed voor een groei van 0,8 procent ten opzichte van 2018.

Dat batig saldo is hoger dan in de afgelopen jaren, alleen in 2012 was er een hoger ‘saldo’. Ook het aantal nieuwbouwhuizen is hoger dan de voorgaande jaren, alleen in 2012 (865) was het hoger.

Het groeipercentage van de nieuwbouw van 0,8 procent is net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 0,9 procent. In Noord-Holland was het +1 procent.

Wormerland en Oostzaan steken schril af bij de groei van Zaanstad. In Oostzaan werden negen nieuwe huizen gebouwd (en kwamen er drie door splitsing of transitie bij). In Wormerland werden twee nieuwbouwhuizen gerealiseerd en kwam er eentje op een andere manier bij.

De cijfers komen van het CBS, de data over 2019 zijn voorlopig. Foto (De Orkaan) is het nieuwbouwplan Lenteweelde in Koog aan de Zaan.

woningen zaanstad 2012 2019
Bestaande woningen, en nieuwbouw (inclusief splitsing en transitie) per jaar.

lenteweelde aug 2019 orkaan