Zaanstad: € 6 miljoen naar onderwijs, BUUV, Bieb, media en Vluchtelingenwerk

Van de 33 miljoen subsidie die Zaanstad in 2016 verleende, ging € 6 miljoen (18 procent) naar ‘Maatschappelijke voorzieningen’ wat in de praktijk in veel gevallen onderwijs betreft.

Het gaat niet om de reguliere bekostiging maar om extra’s in de vorm van voorschoolse educatie, schakelklassen, fietslessen, taalklassen en ouderbegeleiding.

Ook de Bieb, Vluchtelingenwerk, BUUV en RTV Zaanstreek vallen in deze categorie. De Bieb is veruit de grootste post met € 2,8 miljoen. Zaan Primair en Stichting Vluchtelingenwerk kregen meer dan een half miljoen.

Voor Maatschappelijke Voorzieningen werden 31 subsidies verleend, die gingen naar 19 instellingen omdat vijf daarvan in deze categorie meerdere subsidies kregen (Zaan Primair, Agora, SIOZ, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en Freekids Peuterzorg).

SMD Zaanstreek/Waterland (BUUV), GGD Zaanstreek Waterland, Agora, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO, FluXus en Raaz kregen meer dan een ton.

Tien instellingen moesten het met minder doen, waaronder RTV Zaanstreek (€ 88.357), Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (€ 81.276), De Zaanse Uitdaging (€ 20.000) en de Fietsersbond (€ 704).

Instanties met * kregen voor meerdere projecten subsidies

Het komt overigens ook voor dat instellingen in meerdere categorieën subsidie aanvragen. GGZ, de Bieb, peuterspeelzalen en onderwijsinstellingen, Raaz, SMD Zaanstreek/Waterland en andere organisaties vinden we terug bij Maatschappelijke Voorzieningen maar bijvoorbeeld ook bij Jeugd en Zorg, Harmonisatie, Amateurkunst en Evenementen.

Of instellingen meerdere subsidies krijgen is niet op het eerste gezicht duidelijk in het overzicht. Zaanstad heeft zoals beloofd subsidies openbaar gemaakt – een prima initiatief -, maar omdat instellingen onder verschillende namen voorkomen, schept dat soms verwarring. Bij de categorie ‘Jeugd en Zorg’ kwamen de GGD, Parnassia en Stichting RIBW ZWWF onder verschillende namen voor. Bij Maatschappelijke voorzieningen worden de subsidies voor de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad en Islamitische Basisschool De Roos op hetzelfde KvK-nummer gestort.

Bij het onderwijs zitten zeven projecten ‘voor- en vroegtijdse educatie’.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Annelie van Eck, bestuurssecretaris Zaan Primair

    Voor de lezer die zich afvraagt waarom er een verschil is in subsidie tussen schoolbestuur Agora en schoolbestuur Zaan Primair, het volgende:

    Zaan Primair is penvoerder van de Brede School Academie, de Zomerschool en de Kernschool. Penvoerder betekent dat je de financiële middelen beheert. De BSA en de Zomerschool zijn bedoeld om onderwijsachterstanden te verminderen. De Kernschool is er voor kinderen van nieuwkomers in de gemeente. Deze scholen zijn er voor alle leerlingen: die van Agora en de van Zaan Primair. De vier ton die Zaan Primair meer krijgt, wordt dus ook besteed aan leerlingen van Agora.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *