Zaanstad wil eind 2017 een nieuw afvalsysteem. Restafval moet naar ondergrondse containers. De grijze bak wordt voor plastic verpakkingen, blik en kartonnen verpakkingen van dranken en zuivel.

Dat moet zorgen voor een halvering van de hoeveelheid restafval. Inwoners moeten verder lopen maar krijgen daar een “lagere gemeentelijke belasting” voor terug.

Uitgangspunt van het nieuwe afvalsysteem is dat gescheiden afval aan huis wordt opgehaald en het restafval in containers komt.

  • Bij laagbouwwoningen wordt naast het gft en papier ook het plastic aan huis opgehaald.
  • Het restafval moet naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt.
  • De grijze bak is voor plastic, blik en kartonnen verpakkingen van dranken en zuivel.
  • Voor flatbewoners komen extra verzamelcontainers voor gescheiden afval.
  • Grofvuil kan gratis naar de milieustraat. De openingstijden van de milieustraten worden aangepast en er komt een nieuwe publieksvriendelijke opzet van de milieustraat in het zuiden van Zaanstad.
  • Bedrijven mogen geen gebruik meer maken van de milieustraten.
  • Coaches gaan bewoners informeren over en ondersteunen bij het scheiden van afval.

Test: 38% minder restafval

Het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval is vorig jaar bij ongeveer 3.000 woningen in Krommenie, Rooswijk, Wormerveer en Zaandam Zuid getest. Zaanstad:

“Over het algemeen is de invoering hiervan positief verlopen. De hoeveelheden gescheiden ingezamelde grondstoffen zijn boven verwachting hoog. De afname van de hoeveelheid restafval bedraagt maar liefst ruim 38%. Bij enkele locaties van verzamelvoorzieningen blijkt het voor te komen dat bewoners afvalzakken naast de container plaatsen, wat weerstand oplevert bij omwonenden. Met de bewonerscoaches en betrokken instanties is hier zo adequaat mogelijk op gereageerd.”

Dit voorjaar wordt het nieuwe inzamelsysteem aan de gemeenteraad voorgelegd.

Goedkoper?

Wat staat er precies over de belasting en de kosten voor de bewoners? Drie verschillende dingen:

Een bijkomend effect hiervan is dat de kosten voor inwoners op termijn minder hoog oplopen.

Hoe minder restafval wordt aangeboden, hoe minder hard de kosten stijgen. Met het nieuwe inzamelsysteem denken we ook aan de portemonnee van de bewoner.

Halvering van hoeveelheid restafval moet zorgen voor lagere gemeentelijke belasting.

Die halvering werd in de test niet gehaald. We hebben het rapport inmiddels opgevraagd bij de gemeente en opheldering gevraagd over de beloofde belastingverlaging. Ook zijn we benieuwd of het echt zo is dat “gescheiden afval aan huis wordt opgehaald”. De Orkaan moet nu nog naar de hoek van de straat lopen met de groene, blauwe en grijze bak.