Volgens wethouder Gerard Slegers zijn er bij Zaanstad geen meldingen binnengekomen over asbest-deeltjes in de grond die op het Fortuinveld is gestort als ondergrond voor de nieuwe hockeyvelden van de Kraaien. Ook de Omgevingsdienst zou geen meldingen hebben binnengekregen.

Slegers zei dat in antwoord op vragen van Melchior Mattens van de Partij van de Dieren. Mattens had enkele weken geleden van een bewoner uit Zaandijk te horen gekregen dat er op de als voorbelasting gestorte grond op het Fortuinveld stukken materiaal gevonden waren die leken op asbest.

De PvdD heeft een asbestonderzoeksbureau het materiaal laten onderzoeken. Daaruit bleek dat het inderdaad om deeltjes Chrysotiel (wit asbest) ging waarin 10-15 ‘gewichtsprocenten’ zijn aangetroffen.

Meldingen

De vinder had het volgens eigen zeggen direct bij de gemeente gemeld, maar kreeg daar geen reactie op. Dat Slegers nu geen meldingen kan vinden, is volgens Mattens merkwaardig, er zouden zelfs drie meldingen zijn gedaan. Volgens hem is er ook een zaaknummer. De PvdD-fractievoorzitter heeft inmiddels alle correspondentie over dat zaaknummer opgevraagd.

Slegers zei door het ontbreken van een melding ook geen actie te kunnen ondernemen, waar het precies zou zijn gevonden is namelijk ook niet duidelijk. Het ging volgens Slegers bij de grond die als ‘voorbelasting’ wordt gebruikt wel om grond van het sportpark Hoornseveld, maar “dat laten wij altijd testen en daarbij is geen asbest aangetroffen.”

Op de nieuwe ‘Meldingenkaart’ van Zaanstad is er geen melding van vervuilde grond op de plek van het nieuwe kraaienterrein te vinden.

Dat meldingen zoekraken is niet geheel nieuw. Dat zou ook gebeurd zijn bij de meldingen van (illegale) verkamering in Westerwatering. Daarover zou volgens raadsleden veel geklaagd zijn, maar wethouder Harrie van der Laan kon die niet achterhalen.

Melchior Matten tijdens Zaanstad Beraad. Boven: wethouder Slegers bij beantwoording

Door Piet Bakker. Bron: Zaanstad Beraad, Melchior Mattens. Foto onder: Petra Hoogkamer.