Zaanstad kent relatief veel jongeren die als ‘verdachte’ geregistreerd staan. Ongeveer 7% van de jongeren in Zaanstad groeit op in een bijstandsgezin.

VBMO’ers zijn in Zaanstad oververtegenwoordigd in het onderwijs. Meer dan een kwart van de jongeren in Zaanstad heeft een allochtone achtergrond.

Deze gegevens komen uit het onderzoek Landelijke Jeugdmonitor 2016.

Meer dan 2,5 procent van de jongeren (12 tot 25 jaar) in Zaanstad is “geregistreerde verdachte” wat relatief hoog is, maar ook in veel omringende gemeenten worden overeenkomstige percentages gehaald – bijvoorbeeld ook in Oostzaan, Purmerend en Landsmeer en in IJmond.

verdachten

Het percentage jongeren (12 tot 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel lag in Zaanstad in 2015 rond de 0,5 wat lager is dan in Amsterdam en de IJmond-gemeenten. Ook Wormerland heeft een overeenkomstig percentage.

jeugdreclasseringsmaatregel

Het percentage jongeren (0 tot 22 jaar) met jeugdhulp is relatief laag in Zaanstad (rond de 7%).

jeugdhulp

6 tot 8% van de minderjarige kinderen groeit op in bijstandsgezinnen in Zaanstad (peildatum 31 december 2015). In Amsterdam is dat 8% of meer. In Wormerland ligt dat rond de 5%, in Oostzaan rond de 3%.

bijstandsgezinnen

De arbeidsdeelname in Zaanstad van jongeren (15 tot 27 jaar) lag tussen de 62 en 66 procent (in 2014). In Amsterdam was dat lager (minder dan 62%), in Oostzaan en Wormerland hoger (tussen de 66 en 70%).

arbeidsdeelname

In Zaanstad vormen VMBO’ers ruim 60% van de leerlingen die in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten. In de gemeenten die om Zaanstad heen liggen, is dat percentage lager. In Amsterdam, Oostzaan en Wormerland ligt het percentage tussen de 55 en 60. De cijfers gaan over het schooljaar 2015/2016 en betreft de woonplaats van de leerlingen.

vmbo

De Zaanse onderwijs-socioloog Herman van de Werfhorst legde de relatie tussen dat hoge percentage en het ontbreken van ‘brede’ scholengemeenschappen.

Het percentage jongeren (0 tot 25 jaar) van niet-westerse herkomst is in Zaanstad is meer dan 25%, net als in Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen en Lelystad.

allochtone-jongeren