In het centrum van Zaandam, op en rond het Kaaikhof in Assendelft en in de omgeving van De Tref in Zaandam kunnen politie en boa’s vanaf 1 december aan overlastgevers een ‘verblijfsontzegging’ opleggen. De maatregel blijft 2 jaar bestaan.

In deze gebieden ervaren volgens Zaanstad inwoners, ondernemers en bezoekers op straat structureel overlast. Bij een verblijfsontzegging kan 3, 6 of 12 weken de toegang voor een bepaald gebied worden ontzegd.

In de praktijk zullen overlastgevers eerst een waarschuwing krijgen. In het centrum van Zaandam is dat de afgelopen tijd al gedaan omdat dat een ‘veiligheidsrisico-gebied’ is. Boa’s en politie “merken dat het uitreiken van een waarschuwing van een verblijfsontzegging vaak al het beoogde effect heeft. De overlastgever verlaat het gebied en is in veel gevallen minder snel geneigd om dezelfde overtreding opnieuw te begaan” aldus de gemeente.

Voorheen kon alleen de politie een verblijfsontzegging geven, boa’s die een overtreding constateerden moesten de politie waarschuwen maar zagen daar soms vanaf omdat het te lang duurde voordat de politie er was. De toelichting van de gemeente maakt – onbedoeld wellicht – duidelijk waarom er zo weinig op overlast gehandhaafd werd in Zaanstad. De boa’s:

zijn namelijk gebonden aan de aanrijtijd en prioritering van de politie. De boa’s zijn nu minder snel geneigd om de politie in te schakelen voor relatief kleine APV-overtredingen waardoor veel overlast niet gehandhaafd wordt.”

Boetes

Zaanstad heeft ook gemerkt dat het enkel uitdelen van boetes niet werkt, overlastgevers accepteerden deze en lieten ze gewoon opstapelen. De gemeente verwacht meer van een verblijfsontzegging.

“we verwachten dat de verblijfsontzegging wel kan helpen om deze overlast tegen te gaan en denken daarmee het veiligheidsgevoel op straat te vergroten. Als er een waarschuwing wordt opgelegd aan een jongere dan wordt het moment meteen gebruikt om contact te leggen, met zowel de persoon als diens familie.

Gekeken kan dan worden of er extra zorg of ondersteuning nodig is om dit gedrag te voorkomen. Daarmee werkt deze maatregel niet alleen repressief maar ook preventief”.

Als iemand na een waarschuwing nogmaals een overtreding maakt dan

“wordt hem daadwerkelijk verblijfsontzegging opgelegd. Als de persoon dan alsnog in het gebied komt dan wordt hij/zij aangehouden en volgt een proces-verbaal wegens een overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. De strafrechtelijke afhandeling van deze strafbepaling ligt vervolgens bij het Openbaar Ministerie.”

Kaaikhof

Op en rond het Kaaikhof en het station van Krommenie/Assendelft en rondom de Saendelverlaan is volgens Zaanstad:

“sprake van personen/groepen die herhaaldelijk de openbare orde verstoren. Het gebied heeft veel te maken met jeugdgroepen die er rondhangen en overlast veroorzaken, hierdoor heerst er vaak onrust op straat.

De overlast die deze groepen veroorzaken bestaat met name uit geluidsoverlast, hinderlijk aanwezig zijn en het lastig vallen van passanten en buurtbewoners. Daarnaast is er ook sprake van drugsoverlast, geweldsdelicten en erg veel vernielingen.”

Kalf & Centrum

In ’t Kalf’ bij De Tref en winkelcentrum Drielse Wetering is “bovengemiddeld last van openbare orde verstoringen door jeugd. De overlast die deze groepen hier veroorzaken bestaat met name uit geluidshinder, vandalisme, vervuiling (afval, gebroken glas e.d.), joyriding, alcohol, lachgas- en (hard- & soft) drugsgebruik, grensoverschrijdend gedrag, rijden onder invloed, intimidatie, het afsteken van vuurwerk en hinderlijke aanwezigheid van jongeren.”

In het centrum van Zaandam bestaat de overlast “vooral uit geluidshinder, vandalisme, vervuiling (afval, gebroken glas e.d.), alcohol-, lachgas- en (hard- & soft-) drugsgebruik, drugsdealen, wildplassen, grensoverschrijdend gedrag, uitgaansgeweld, samenscholing, intimidatie, hinderlijke aanwezigheid.” Naast het uitgaansgeweld op de Dam lijkt dat vooral te gaan om de hanggroep bij het Rozenhof en de Zilverpadsteeg.

Boetebord in Rozenhof dat daar eerder werd opgehangen en dus kennelijk weinig effect had