Zaanstad zet mystery guests in: jongeren kopen probleemloos alcohol

De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in Zaanstad wordt slecht nageleefd. Jongeren onder de achttien die alcohol willen kopen in Zaanstad slagen daar in bijna tweederde van de gevallen in.

Dat blijkt uit een testkopersonderzoek van de gemeente Zaanstad waarbij mystery guests zijn ingezet.

In supermarkten, horeca, sportkantines, cafetaria’s en nachtwinkels probeerden de jongeren, die nog geen 18 waren, alcohol te kopen. Bij de 111 aankooppogingen kregen ze in 73 gevallen gewoon de alcohol mee. In de overige 38 gevallen werd dat geweigerd.

Supermarkten en slijters: het best
Supermarkten en slijters scoren het best als het gaat om het naleven van de Drank- en Horecawet. Een groot deel van de supermarkten binnen de gemeente is meegenomen in het onderzoek. Bij 29 aankooppogingen konden de testkopers in 12 gevallen hun drank gewoon afrekenen.

Horeca: slecht
In de horeca is het veel slechter gesteld met het nalevingspercentage. In bijna driekwart van de gevallen kregen de mystery kids hun bestelde alcoholhoudende drankje.

Cafetaria’s en sportkantines: nog slechter
In de cafetaria’s blijft het nalevingspercentage steken op 23 %. Het slechtst wordt de Drank- en Horecawet nageleefd in de sportkantines. Slechts bij 2 van 18 aankooppogingen werd hier ‘nee’ verkocht aan de testkopers.

Bij de helft van de aankooppogingen werd niet om identiteitsbewijs gevraagd, terwijl dat volgens de wet vereist is.

Rekentest?

Opvallend is dat wanneer er wél om werd gevraagd in een derde van de gevallen de verkoper onterecht concludeerde dat de testkoper oud genoeg was. Blijkbaar waren verkopers niet in staat om op basis van een geboortedatum de juiste leeftijd vast te stellen.

Handhaven
De gemeente haar handhavers gerichter inzetten. Bedrijven die alcohol aan testkopers hebben verkocht zullen vaker en intensiever gecontroleerd worden, bedrijven die de wet hebben nageleefd zullen minder vaak bezocht worden. Ondernemers hebben een brief gekregen waarin zij of worden gecomplimenteerd worden voor het correct naleven van de wet of juist worden gemaand om maatregelen te nemen om toekomstige overtredingen te voorkomen. Burgemeester Faber:

“We hopen dat de overtreders dit onderzoek zien als een laatste waarschuwing. Het toezicht op het naleven van de leeftijdsgrens is voor ons een speerpunt. Dus bij een volgende keer kunnen ondernemers die de wet niet naleven rekenen op stevige consequenties.”

Bron: persbericht gemeente Zaanstad, eigen foto.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Typo

    ‘De gemeente haar handhavers gerichter inzetten.’ -> mist hier het woord ‘gaat’?
    ‘Ondernemers hebben een brief gekregen waarin zij of worden gecomplimenteerd worden’ -> de tweede ‘worden’ is dubbel hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *