Het boerenprotest is terug. De meeste omgekeerde vlaggen zijn verdwenen of weggehaald, de rode zakdoeken die bij het begin van de boerenacties werden opgehangen zijn verbleekt en verwaaid. Maar de zakdoek is terug!

Ze werden gespot in de wei (en de sloot) in Assendelft, langs de N246, de weg langs de Nauernasche Vaart die vanaf de Watertoren (Vrouwenverdriet) richting Buitenhuizen loopt.

De protesten van de boeren richten zich tegen het stikstofbeleid van het kabinet waardoor de grootste stikstof-uitstoters bij de boerenbedrijven moet inkrimpen of zelfs verdwijnen. Dat beleid moet overigens provinciaal ingevuld worden (en in maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten).

De protestdoeken werden gefotografeerd door Willem Kan.