De komst van AZ naar de Kalverhoek is niet alleen goed nieuws voor voetbalclub ZCFC, de huidige bespeler van het sportpark.

Volgens voorzitter Michiel van Dijk zaten er in het convenant dat met AZ en de gemeente Zaanstad gesloten is, een paar “cruciale zaken die onduidelijk en ongunstig voor ZCFC” waren.

Begin januari heeft ZCFC voor de leden en informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarna is er wekelijks contact met Zaanstad en AZ geweest. Voorzitter Van Dijk spreekt in een mededeling aan de leden van “goede voortgang”, hij verwacht “de laatste stappen te kunnen zetten en aanvullingen op het convenant te maken”.

Eén van de discussiepunten was of ZCFC geheel zou verdwijnen van sportpark. Ook de nabije toekomst was onzeker: als de jeugd van AZ al in september op het complex zou willen trainen terwijl er nog niks af is (gebouwd wordt er nog niet) zou men de faciliteiten van ZCFC willen gebruiken. De vereniging zou dan zelf in de problemen kunnen komen.

De resultaten van het overleg tussen ZCFC, de gemeente en AZ worden voorgelegd aan de leden tijdens een Bijzondere Ledenvergadering op maandag 16 maart.

Hier alle berichten op De Orkaan over de komst van AZ naar de Kalverhoek.