Verdwijnt Oostzaan als zelfstandige gemeente? Wordt Oostzaan onderdeel van Zaanstad of Amsterdam, of stuurt de raad richting een ‘bestuurlijke fusie’ met Landsmeer en Wormerland? Dat zijn de keuzes waarover de raad morgenavond vergadert. De optie ‘zelfstandig’ lijkt uit beeld te raken (“Voor kleinere gemeenten wordt het aantal taken eigenlijk te groot” is op de site van de gemeente te lezen.)

Een fusie met Landsmeer of een ‘ambtelijke fusie met Landsmeer en Wormerland’ zijn ‘niet reëel’ volgens B&W van Oostzaan. Maar eigenlijk geldt dat ook voor bestuurlijk samenwerken met Wormerland, die wil dat namelijk ‘absoluut’ niet. Oostzaan wil desondanks “onze buren blijven uitnodigen om in gesprek te gaan over een bestuurlijke fusie.” Landsmeer staat overigens wel open voor die optie.

Fusie met één van de grote buren lijkt dus de meest logische optie. Bestuurlijk samenwerken met Landsmeer en Wormerland is een achterdeurtje.

Een beslissing moet dit jaar nog worden genomen. Die beslissing is onontkoombaar, want als dat niet gebeurt, blijven “de huidige problemen met de uitvoering voortbestaan. Een situatie die al langer niet acceptabel is. De inwoners en ondernemers worden op verschillende terreinen niet goed bediend en dat geldt ook voor college en raad. (..) de huidige gang van zaken binnen de gemeente Oostzaan is door een aantal oorzaken niet veel langer houdbaar.”

De huidige samenwerking (met Wormerland in ‘Over’) is niet toekomstbestendig volgens de raad.

De raadsvergadering begint donderdag 14 maart om 19.30 en kan ook online worden gevolgd.

Door Piet Bakker. Bronnen: stukken op website Oostzaan. Foto: De Orkaan.