Zaanse ondernemers kunnen iets langer met hun diesel bestel- en vrachtauto’s blijven rijden in de centra van Wormerveer en Krommenie dan verwacht. De eerder afgesproken startdatum van 1 januari 2026 voor emissieloos verkeer in het centrum van Zaandam blijft wel gelden. Wanneer deze maatregel in Wormerveer en Krommenie ingaat, is nog onduidelijk.

Feit blijft dat vanaf 2030 in de hele gemeente (bijna) alle bestel- en vrachtauto’s op schone energie moeten rijden. Met hier en daar een paar uitzonderingen. De gemeente beschouwt de startdatum voor Zaandam als een proef voor de emissievrije zone, om volgens hen de invoering in Krommenie en Wormerveer gemakkelijker te maken. Daarnaast kunnen ondernemers nu ook hun mening geven over de omvang van de zone. Dit kan tot 20 mei.

Wethouders Gerard Slegers en Stephanie Onclin schrijven in een brief aan ondernemers:

‘Als blijkt dat er zwaarwegende redenen zijn om de grenzen van de zone te verschuiven dan kunnen we hiertoe besluiten.’

In de winkelgebieden van Zaandam worden vanaf 1 januari 2026 alleen maar ‘schone’ vracht- en bestelauto’s toegelaten. Bedrijven en winkels moeten met ‘uitstootvrije’ auto’s worden bevoorraad.

Uitstootvrij

Zaanstad is één van 29 gemeenten in Nederland die “de ambitie tot invoering of een besluit tot invoering van een zero-emissiezone hebben genomen.” 20 gemeenten (waaronder Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam, Utrecht) voeren het al per 1 januari 2025 in, Zaanstad hoort bij de groep van 6 die het een jaar later invoeren. In Hilversum gaan ze pas per 1-1-2027 over en Almere en Hoorn weten het nog niet.

Op de website uitstootvrije-zones legt Zaanstad het online uit. Daar zijn ook kaartjes van de drie winkelgebieden te vinden waar uitstootvrij rijden de norm wordt. Niet alles wat niet 100 procent ‘schoon’ is, wordt meteen geweerd, er is een overgangsregeling. Nieuwe auto’s (kenteken na 1 januari 2025 afgegeven) moeten sowieso zero-emissie zijn, oudere auto’s worden tot eind 2026, eind 2027 of begin 2030 onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 

Mag je vanaf nu wel of niet met je vracht- of bestelauto in die winkelgebieden? Check dan hier je kenteken. De website geeft aan dat het om 2025 gaat maar dat komt omdat sommige gemeenten al een jaar eerder beginnen.

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Info: Woordvoerder van wethouder Stephanie Onclin, brief aan ondernemers en opwegnaarzes.nl.