Tijdens een controle in Zijkanaal E in Zaandam is onder andere een plek gevonden waar alles in gereedheid was voor een hennepplantage van zo’n 240 planten. De eigenaar is hiervoor aangehouden.

Ook werd een bunkerschip verwijderd en was er sprake van illegaal brandstof-gebruik bij vaar- en voertuigen. In het zijkanaal lagen meer schepen dan was toegestaan. Die zullen binnenkort worden verwijderd. Op sommige vaartuigen werd mogelijk (illegaal) gewoond. Er werden op het terrein tevens illegale bouwwerken aangetroffen.

Zijkanaal E ligt op de grens van Westzaan en Zaandam en loopt naar het Noordzeekanaal.

De gemeente deed de controle samen met de politie, Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat en de Douane. Bij de controle werden vier woonboten, twintig schepen, verschillende panden en bedrijfsgebouwen gecontroleerd op illegale activiteiten.

Naast de hennepplantage zijn verschillende overtredingen van accijns geconstateerd. Hierbij werd “rode” diesel met laag accijns aangetroffen in vaartuigen en werktuigen die geen gebruik mogen maken van het verlaagde accijnstarief.

Op een locatie dichtbij woningen is een bunkerschip (met brandstof voor schepen) per direct verwijderd omdat het vlakbij huizen lag en het schip niet goedgekeurd was voor het gebruik als bunkerschip. De eigenaar weigerde naar de plek te komen waarop spoedbestuursdwang is toegepast.

In het zijkanaal lagen te veel vaartuigen aangemeerd. Op deze locatie is een vergunning verleend waar hooguit 4 à 5 schepen mogen liggen. Onder de vele aangetroffen vaartuigen waren er een aantal waarvan vermoed wordt dat de eigenaren erop wonen. De eigenaren worden opgeroepen zich te melden. Het merendeel van de vaartuigen mogen hier niet liggen. Hier zal binnenkort begonnen worden om deze te verwijderen.

De boot waarop de hennepplantage werd aangetroffen is ontruimd door de politie. Momenteel wordt gekeken met verschillende partners of deze boot verwijderd moet worden. Op het terrein zijn diverse illegale bouwwerken en overtredingen van het bouwbesluit geconstateerd.

De gemeente voert, samen met partners, vaker controles uit. Het doel hiervan is het verstoren en tegengaan van criminele netwerken, het handhaven van de openbare orde en bijdragen aan leefbare en veilige buurten.

Melding maken via de politie of Meld Misdaad Anoniem
Melding maken van (vermoedens) van een hennepkwekerij of drugshandel kan bij de politie (0900-8844). Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Door: Piet Bakker, bron persbericht Zaanstad, foto Google Earth