ZMC moet persbericht over Pharmafilter rectificeren

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) moet een persbericht rectificeren waarin het bedrijf Pharmafilter verantwoordelijk gehouden werd voor de verontreiniging van het rioleringssysteem van het ziekenhuis.

Die verontreiniging zorgde in begin 2018 in het ZMC bij 41 patiënten voor een darmbacterie. In mei 2019 overleed een patiënt, waarbij volgens het ZMC “niet uit te sluiten is dat deze bacterie een rol heeft gespeeld.”

Het afvalsysteem in het ZMC bestond o.a. uit vermalers waarbij het tot pulp vermaalde afval via het riool naar een zuiveringsfilter werd gestuurd. Het water uit dit filter wordt gerecycled om de toiletten mee door te spoelen. Volgens het omstreden persbericht van het ZMC heeft onderzoek duidelijk gemaakt dat “het pulp uit de vermalers een rol [heeft] gespeeld bij de vele verstoppingen.”

Het ZMC is daarop gestopt met het gebruik van de vermalers en met het doorspoelen van toiletten met gerecycled water. Volgens het ZMC is in het onderzoek

“geconstateerd dat de vermalers niet aan de huidige normen voor infectiepreventie voldoen en een verhoogd risico kunnen vormen vanuit een oogpunt van infectiepreventie.”

Tegen deze passages heeft producent van de afvalverwerkingssysteem, Pharmafilter, bezwaar gemaakt. Ze wilden de onderzoeken inzien en hebben een gesprek met het ZMC gehad en om een rectificatie gevraagd. Dat laatste weigerde het ZMC waarop Pharmafilter naar de rechter stapte.

Ongenuanceerd

Volgens de rechtbank is het persbericht van ZMC

“ongenuanceerd en onevenwichtig waar het vermeldt dat onderzoeken hebben uitgewezen dat pulp die bij de afvalverwerking door de riolering gaat tot verstoppingen heeft geleid waardoor een groter risico op verspreiding van de bacterie bestaat.”

De rechter stelt het bericht “onvermeld laat dat de reinheid en functionaliteit van het riool en de aard van het afval dat in de vermalers wordt gegooid ook van invloed zijn op de verstoppingen.”

ZMC is vandaag veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie:

“wij [hebben] bij de opstelling van dit bericht eenzijdig aandacht besteed aan de elementen uit het advies van het expertteam die niet in onze richting wezen en de portee van dat advies eenzijdig ten nadele van de leverancier van het systeem hebben uitgelicht.

Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft het feit dat wij in het geheel geen melding hebben gemaakt van het aandeel van de riolering van ZMC in de verstoppingsproblematiek. Daardoor is ten onrechte de indruk gewekt dat de besmettingsrisico’s die mogelijk in het leven zijn geroepen door de implementatie van het systeem van afvalverwerking en de wijze waarop die realisatie heeft plaatsgevonden uitsluitend zijn toe te schrijven aan het gebruik van vermalers en proceswater.”

Lees hier

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *