ZMC scoort beter in Elsevier-onderzoek ziekenhuizen

Het Zaans Medisch Centrum heeft in het jaarlijks onderzoek van weekblad Elsevier een betere beoordeling gekregen dan vorig jaar. Ook in het AD-onderzoek stijgt het ZMC.

Het eindoordeel over de medische zorg, de patiëntgerichtheid en de veiligheid leverde bij Elsevier drie balletjes op (vier is de hoogste score). Vorig jaar waren dat er nog twee.

Het ZMC eindigt met deze score net onder de tien ziekenhuizen die maximaal scoorden. De waardering van het Zaanse ziekenhuis op onderdelen:

  • medische zorg: twee bolletjes
  • wachttijden: drie bolletjes
  • dienstverlening: twee bolletjes
  • effectiviteit: 1,5 bolletje

Het Zaans Medisch Centrum scoort op wachttijden bovengemiddeld en dat verklaart de stijging ten opzichte van 2014. Het betreft de toegangstijden voor de polikliniek en de wachttijden voor de behandeling. Jolande van de Walle, woordvoerster van het ZMC:

“Wij hebben ons de afgelopen twee jaar ingespannen om de toegangstijd zo laag mogelijk te houden. Je moet dan denken aan de inzet van extra spreekuren bij oplopende wachttijden of het inzetten van extra capaciteit.”

Acties ondernomen
Het oordeel van Elsevier is gebaseerd op openbare informatie die bekend zal zijn bij het ZMC. Wat voegt zo’n publicatie daar nog aan toe?

“Voor het ziekenhuis is die toegevoegde waarde niet zo groot. Wij hebben op basis van de informatie die Elsevier nu gebruikt en het AD voor zijn top honderd die deze maand ook verschijnt, in een eerder stadium acties ondernomen waar dat relevant was.”

Wat doet het ZMC met een dergelijk onderzoek?

“Wij gebruiken de resultaten van de prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om de processen en de uitkomsten van onze zorg continue te verbeteren. Wat Elsevier nu meldt, was eerder dit jaar bekend en zijn voor ons aanleiding geweest om bij de specialismen van ons ziekenhuis verbeteracties in gang te zetten.”

Score medische zorg
De op één na laagste score bij de medische zorg (twee van de vier balletjes), voor jullie core business, schrikken jullie daarvan?

Nee, want die score is relatief. Voor het bepalen van het aantal balletjes gebruikt Elsevier volumenormen. Voor bijvoorbeeld het verrichten van risicovolle ingrepen gelden landelijk minimale normen voor het aantal verrichtingen. Dat uitgangspunt is gebaseerd op de gedachte dat een specialist voldoende ervaring moet hebben om risicovolle ingrepen tot een goed resultaat te brengen. Wij voldoen aan alle volumenormen voor de aandoeningen die het Zaans Medisch Centrum behandelt. Een groot ziekenhuis zal naar verhouding meer vergelijkbare ingrepen uitvoeren dan wij en scoort op die manier hoger in de beoordeling van Elsevier.”

Reageren patiënten op lijstjes en onderzoeken?

“In beperkte mate. De verschillen tussen de ziekenhuizen zijn relatief klein.”

Het oordeel van Elsevier over patiëntgerichtheid en de medische zorg is gebaseerd op openbare informatie. Voor de beoordeling is een selectie gemaakt uit de prestatie-indicatoren die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert (395 van de 1043 indicatoren). In totaal zijn 82 algemene ziekenhuis en 8 universitaire medische centra beoordeeld.

Tweederde van de ziekenhuizen doet het goed. Acht ziekenhuizen behaalden de laagste score, één balletje. De volledige lijst en de scores op onderdelen is hier te vinden.

UPDATE 16:30

In de Ziekenhuis Top Honderd die het AD vandaag publiceert, is het Zaans Medisch Centrum één plaats gestegen: het staat nu op plaats 71 met een eindscore van 59,36 procent van het maximaal te behandelen aantal punten. Ter vergelijking: het Kennemer Gasthuis staat op de eerste plaats met 82,14 procent. Het Slotervaart Ziekenhuis eindigt als laatste algemeen ziekenhuis op plaats 82 met 50,21 procent.

Het AD maakt gebruik van dezelfde openbare informatie over ziekenhuizen als de Inspectie voor de Volksgezondheid en Elservier. De krant spitst de beoordeling toe op zes onderdelen van de zorg: verpleging, hart- en vaatziekten, kankeroperaties, operaties, ouderen (tellen voor het eerst mee) en de vier patiëntenkeurmerken.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *