In Zaandam-Oost groeit de bezorgdheid over de leefomstandigheden van Bulgaarse arbeidsmigranten en hun kinderen. Een verkenning uitgevoerd door Pharos in opdracht van het Pact Zaandam-Oost onthulde ‘schrijnende omstandigheden’.

Volgens het onderzoek worden Bulgaarse arbeidsmigranten geconfronteerd met uitdagingen, variërend van slechte huisvesting en arbeidsuitbuiting tot beperkte toegang tot voorzieningen en sociale uitsluiting. Dit zou onder meer ongezonde chronische stress veroorzaken. 

In de conclusies van het onderzoek werd de behoefte aan een integrale aanpak benadrukt. Een goede samenwerking tussen verschillende beleidsvelden, zoals armoedebestrijding, onderwijs en huisvesting, en het prioriteren van inschrijving van arbeidsmigranten in het bevolkingsregister om ondermijnende praktijken aan te pakken, zouden kunnen helpen.

Daaronder liggen problemen zoals taalbarrières, gebrek aan kennis over de Nederlandse samenleving en wantrouwen naar de autoriteiten. Om dat te tackelen pleit Pharos voor investeringen in cultuursensitief werken, inclusief trainingen en multidisciplinaire intervisiebijeenkomsten.

Ook wordt gewezen op het feit dat niet iedereen het wiel helemaal zelf hoeft uit te vinden. Steden zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben dezelfde problemen, het zou mooi zijn als de oplossingen gedeeld worden. 

Hoe dan ook, de bevindingen liegen er niet om. Er is werk aan de winkel. 

Door: Merel Kan, foto boven: Rob Vreeken, onderzoek Pharos: Zorgen en kansen voor Bulgaren en hun kinderen in kwetsbare positie. Beter in beeld