Juliëtte Rot, fractievoorzitter van DZ in Zaanstad, gaat een Zwartboek maken over de relatie tussen Zaanstad en de ondernemers en winkeliers in Krommenie.

Aanleiding is miscommunicatie tussen gemeente en ondernemers in het dorp. Klachten en vragen zouden niet of veel te laat worden beantwoord.

Ondernemer Leo van Groeningen kondigt het Zwartboek aan in een brief aan winkeliers en ondernemers in Krommenie. Volgens hem ‘gonst het van de geluiden’ dat ondernemers weinig steun ondervinden van Zaanstad, “het woord tegenwerking is hier eigenlijk meer op z’n plaats.”

Het contact met Zaanstad is ’treurnis wekkend’ en ‘frustrerend’, Van Groeningen schrijft:

“je wordt met een kluitje in het riet gestuurd, zo hoor ik veel om mij heen.”

Van Groeningen wilde het initiatief nemen in de actie richting Zaanstad, “iemand moet het toch eens doen”. Maar omdat vanuit de DOKA-winkeliers in Krommenie niet werd gereageerd op de brief van Van Groeningen om een zwartboek samen te stellen, heeft hij zich intussen teruggetrokken bij het project.

Van Groeningen zegt zelf ook ‘conflicten’ met Zaanstad te hebben gehad.

Zwartboek

Vorige week had Van Groeningen een ‘constructief’ gesprek met burgemeester Hamming “om te kijken of er op korte termijn verbeteringen kunnen worden bereikt in contacten met de gemeente.” Van Groeningen vervolgt met:

“Afgesproken is nu dat er een ‘Zwartboek’ zal worden opgesteld, waarin opgenomen uw klachten en wensen. Mevrouw Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad) is bereid om deze taak op zich te nemen.”

Rot zou ook het initiatief nemen voor een ondernemersloket “zodat u snel toegang krijgt richting gemeente.” De suggestie dat DZ hier op initiatief van de gemeente een Zwartboek maakt en een ondernemersloket laat opstarten, klopt volgens de fractievoorzitter van DZ niet:

“dat initiatief van ons loopt al langer, wij willen signaleren wat er niet goed gaat. Vaak gaat het om basisdingen zoals de communicatie. Dat gaat wel eens stelselmatig verkeerd. Dat format van een Zwartboek willen we ook wel op andere plekken in Zaanstad toepassen. Eerder deed mijn college Henk Terol dat met een dossier over leegstand.”

OZB

Rot heeft over het ‘eerdere’ conflict tussen Van Groeningen en Zaanstad in november 2020 vragen gesteld aan de gemeente. Dat conflict begint als burgemeester Hamming een oproep aan verhuurders van vastgoed in Zaanstad doet “om coulance te betrachten naar huurders” vanwege corona. Van Groeningen doet aan de gemeente het voorstel dat die dan maar de helft van de kosten (drie maanden huurachterstand) van ruim € 3.700 (€ 1.264 per maand) voor het pand dat hij aan de Zuiderhoofdstraat verhuurt, voor haar rekening neemt.

Als Van Groeningen geen antwoord krijgt stelt hij voor zijn OZB kwijt te schelden of uitstel van betaling te geven. Dat eerste doet de gemeente uit principe niet, maar Van Groeningen krijgt wel uitstel van betaling van € 415,54 (OZB 2020). Het conflict draait vooral om de late en onvolledige beantwoording van de brieven. Zaanstad geeft toe dat het allemaal beter had gekund:

Uw brief aan de afdeling Belastingen van 30 april 2020 is op 14 juli 2020 beantwoord, maar helaas niet volledig. Daarbij heeft u lang op een antwoord moeten wachten. Hiervoor mijn verontschuldigingen. Hierbij wil ik u een Bol.com waardebon van € 25,– aanbieden.

De woordvoerder van burgemeester Hamming stelt dat er geen relatie is tussen het gesprek met Van Groeningen en de samenstelling van het Zwartboek door Juliëtte Rot:

“Het was een informeel gesprek tussen de burgemeester en de heer Van Groeningen. We zijn uiteraard geïnteresseerd in zijn bevindingen en zullen dat ook evalueren.”