Hihaaaaa! Wat goed!

Gisteren plaatsten we een stukje over de vreemde deklaag, vol gehakseld plastic vermengd met mest, die werd uitgestrooid rond de Grote en Kleine Beer flats in Krommenie. 

Vandaag meldt Berber Govaars dat er ‘met Orkaankracht’ door de plantsoenendienst wordt gewerkt om het zwerfplastic uit de ‘mestlaag’ te verwijderen:

‘Op de foto medewerker Mauricio, die al rap een zak vol vuil bij elkaar raapte. Bewoners uit de flat die zelf het onderhoud regelen van het groen recht onder de flat waren blij met de hoognodige schoonmaakactie.’

De kloeke Mauricio zou je misschien kunnen kennen: hij is niet alleen gemeentewerker, maar hij zingt ook de sterren van de lucht. De laatste tijd als het even kan buiten bij verzorgingshuizen om bewoners wat lucht te geven. Hier vind je de opgeruimde entertainer.