In de afgelopen tien jaar (2014-2023) nam het aantal woningen in Oostzaan toe met 271. Dat kwam door nieuwbouw, woningsplitsing en transformatie van bedrijfspanden naar woningen.

Omdat er ook woningen werden gesloopt of op een andere manier verdwenen is de totale toename minder.

Er kwamen in Oostzaan 38 woningen bij door bijvoorbeeld splitsing van bestaande huizen of het omzetten van winkels of kantoorpanden naar woningen.

Nieuwbouw, splitsing en transformatie zorgden voor een toename in woningvoorraad in Oostzaan met bijna 329. Maar door sloop en ‘overige onttrekkingen’ omdat woningen een ‘niet-woonfunctie’ krijgen of werden samengevoegd daalde de woningvoorraad weer met 58. Het ‘saldo’ is de toename van 271.

In het coalitieakkoord van Oostzaan staat niks over hoeveel er gebouwd moet worden in de periode 2022-2026, alleen dat er “zoveel mogelijk ruimte gemaakt wordt om woningbouw mogelijk te maken.”

Bouw en sloop

Onder zie je de veranderingen over de laatste tien jaar (2023 bestaat uit de eerste drie kwartalen). In 2020 verdwenen er meer woningen dan dat erbij kwamen. De meeste nieuwbouwwoningen werden in 2015 gerealiseerd (118), in 2021 waren dat er 36. In 2020 werden er 22 woningen gesloopt (in 2013 – maar ligt meer dan 10 jaar terug, waren dat er trouwens 114).

In de grafiek hieronder zie je het ‘saldo’ per jaar. Dat was negatief in 2020 en het hoogst in 2015 (plus 116 woningen). Per jaar stijgt de woningvoorraad in Oostzaan met gemiddeld 0,7 procent.

Maar ’toevoegen aan woningvoorraad’ is dus niet hetzelfde als ‘nieuwbouw’.

Door Piet Bakker. Bronnen: CBS-statline data en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: sloop aan de Kerkstraat (Orkaan), grafieken: De Orkaan (data: CBS).