In de afgelopen tien jaar (2014-2023) nam het aantal woningen in Wormerland toe met 513, dus gemiddeld kwamen er ruim 50 woningen per jaar bij. De nieuwbouw in de afgelopen 10 jaar was ruim 700 maar omdat er ook bijna 250 woningen werden gesloopt is de totale toename minder.

Er kwamen ook ruim 90 woningen bij door bijvoorbeeld splitsing van bestaande huizen of het omzetten van winkels of kantoorpanden naar woningen.

Nieuwbouw, splitsing en transformatie zorgden voor een toename in woningvoorraad in Wormerland met bijna 800. Maar door sloop en ‘overige onttrekkingen’ omdat woningen een ‘niet-woonfunctie’ krijgen of werden samengevoegd daalde de woningvoorraad weer met 280. Het ‘saldo’ is de toename van 513.

In het coalitieakkoord van Wormerland staat dat er in de periode 2022-2026 ‘ruim 1000’ woningen gerealiseerd moeten worden. De gemeente moet opschieten. Het zijn er t/m het derde kwartaal van 2023 nog maar 123 (en een deel komt uit de periode van de vorige coalitie).

Bouw en sloop

Onder zie je de veranderingen over de laatste tien jaar (2023 bestaat uit de eerste drie kwartalen). In 2015 en 2020 verdwenen er meer woningen dan dat erbij kwamen. De meeste nieuwbouwwoningen werden in 2018 gerealiseerd (156), in 2016 waren dat er 147. In 2016 werden er 66 woningen gesloopt, in 2020 waren dat er 64.

In de grafiek hieronder zie je het ‘saldo’ per jaar. Dat was negatief in 2015 en 2020 en het hoogst in 2018 (plus 159 woningen). Per jaar stijgt de woningvoorraad in Wormerland met gemiddeld 0,7 procent.

Maar ’toevoegen aan woningvoorraad’ is dus niet hetzelfde als ‘nieuwbouw’.

Door Piet Bakker. Bronnen: CBS-statline data en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: nieuwbouw Spatterstraat (WormerWonen), grafieken: De Orkaan (data: CBS).