Vanavond – 11 april – wordt de gemeenteraad van Zaanstad bijgepraat over de plannen voor het ‘Huis van de Wijk Poelenburg/Peldersveld’. In dit nieuwe ‘huis’ komen niet alleen het buurthuis maar ook een bibliotheek, het sociaal wijkteam, het jeugdteam en Centrum Jong. De plannen, zoals ze er nu voorliggen, mikken op 2.230 vierkante meter aan gebruiksruimte. De kosten? Tien miljoen euro.

Op de plaats van de te slopen Spaghettiflat, komt het nieuwbouwcomplex Jaspersstraat, een project met woningen én ruimte voor het Huis van de Wijk. Dit project, dat samen met de woningcorporatie Rochdale ontwikkeld wordt, is onderdeel van het Pact Zaandam Oost (voorheen Pact Poelenburg/Peldersveld).

Het plan zou betekenen dat er een volwaardige bibliotheek komt in Zaandam Oost met 630 m² aan ruimte. Er lijken nog wat kleine puzzeltjes op te lossen in de voorgestelde exploitatie. De gemeente staat de eerste vijf jaar garant voor een verwacht exploitatietekort van de bibliotheek (€ 500.000 per jaar).

Tijdens het Zaans Beraad gaan we horen wat de fracties van het realisatiebesluit vinden waarna de aanbesteding van het plan ‘medio april 2024’ van start kan gaan. Rochdale liet weten blij te zijn met de plannen en de ‘komende maanden’ zullen komen met de aanbesteding. De verwachting van april was dus wat te optimistisch.

Het debat is hier live te volgen.

Jongerencentrum bij moskee

Het zijn niet de enige plannen voor een wijkvoorziening in de buurt. B&W van Zaanstad willen een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een jongerencentrum in een bijgebouw van de Sultan Ahmet moskee in Poelenburg.

De ‘Voorgenomen verlening omgevingsvergunning’ is op 10 april gepubliceerd. Tegen het ontwerpbesluit kan binnen 6 weken een zienswijze worden ingediend bij B&W van Zaanstad.

Door Jan Groot / Piet Bakker. Bronnen: Rochdale, raadsinformatie Zaanstad, omgevingsvergunning. Afbeelding: plannen voor Huis van de Wijk.