Langs de straat Poelenburg tussen Jaspersstraat en Clusiusstraat waar nu nog de ‘Spaghettiflat’ staat, moet een nieuwbouwproject komen dat Poort van Zaandam-Oost gaat heten. In dit complex komen woningen en het ‘Huis van de Wijk’ waarin plaats is voor een buurthuis, bibliotheek, sociaal wijkteam, het jeugdteam en Centrum Jong.

Via TenderNed wordt een ‘maatschappelijk betrokken ontwikkelaar’ gezocht (althans: die kunnen zich inschrijven), een “ambitieuze, maatschappelijk betrokken partner, een ontwikkelpartij die een markant gebouw met positieve impact op de wijk bouwt.”

In de stukken voor de raad van Zaanstad was sprake van “maximaal 320 woningen met een gedifferentieerd programma (sociale huur, middensegment huur en koopwoningen).” Uit het persbericht van Zaanstad blijkt het om “tussen de 250 en 320 woningen waarvan 10 procent sociale huur” te gaan. Dat percentage is lager dan de 30 procent die normaal gesproken gevraagd wordt bij nieuwbouwprojecten. Sterker nog, er worden 117 bestaande sociale huurwoningen gesloopt. Als er 250 woningen bijkomen waarvan 10 procent sociale huur neemt dat aantal sociale huurwoningen met bijna 100 af.

Volgens de woordvoerder van wethouder Van der Laan kan in dit geval afgeweken worden van de 30-procent norm voor sociale huur, omdat er op andere plekken gecompenseerd wordt.

Maar zo stelt wethouder Harrie van der Laan: “Er komen veel meer woningen terug dan er gesloopt worden.” De herontwikkeling is volgens hem “een vliegwiel voor een veel bredere impact op de buurt en de wijk, als voorbeeldproject van Pact Zaandam-Oost.” Het bouwproject is onderdeel van Fijn Wonen uit het Pact Zaandam-Oost. Van der Laan: “Het doel is het maken van een meer open, diverse en kansrijke buurt. Daarom vragen we meer ambitie van een ontwikkelaar. We willen graag meer verschillende soorten woningen maken.”

UPDATE: in de Tender-documenten is te lezen dat de “ambitie is om het aandeel sociale huurwoningen af te laten nemen van circa 63% naar circa 40% in 2044.”

Op de impressie van Studio Timo Broos is te zien dat ook de groenstrook tussen de moskee en de Geuzen langs Poelenburg al is volgebouwd.

Door Piet Bakker. Bron: eerder nieuws op De Orkaan en persbericht Zaanstad.